DELA

Mer höger än högern

Det är nästan lite genant att läsa tidningen Ålands ledarsida numera.

Inte bara har man lämnat alla pretentioner på att ge en oberoende analys av det åländska samhället, man har dessutom lämnat den tidigare centerlinjen med självstyrelsekrydda för en ultra-mikronationalistisk och konservativ högerpolitik som placerar tidningen en bra bit bortom alla åländska partier på högerkanten.

Fjärran vore det från mig att säga att opinionsjournalistik kan vara objektiv. Skriver man åsikter så kan de alltid inordnas i ett spektrum, både genom valet av ämnen och genom vinklingen och den kunskapsmängd skribenten bottnar i. Sen är det upp till skribenten att göra ett bra jobb, och att i sin analys ta in så många perspektiv som möjligt och dra slutsatser av dessa.

Med Henrik Herlin och chefredaktör Daniel Dahlén som tongivande skribenter finns inga ansatser till detta. Snarare andas texterna en lite naiv och klarögd tro att verkligheten kan beskrivas som en skolplansch från 1950-talet, där allt och alla är inordnade i en gemensam ideologi, och där dumheter som samhällsplanering, mångfald, kulturpolitik kan avskrivas som lyx.

När Henrik Herlin definierar den privata äganderättens helgd gör han det på ett sätt som skulle omöjliggöra snart sagt allt samhälleligt byggande, all planering och alla former för samarbete som bygger på att det finns gemensamma intressen och värden som kan stå över individens privata intressen.

Och när Daniel Dahlén beskriver välfärdssamhället är det som en övergående fas som ”passiviserar individen och skapar en förväntan att det offentliga ska finansiera och lösa den enskildas problem”.

Minsann.

Som vanligt är det kulturen och den fria bildningen som utpekas som det där extra som samhället inte har råd med, och som individen själv ska fixa för att inte, gudbevars, uppfattas som en skattehöjande börda. Jag tycker förvisso att både kultur och bildning har ett egenvärde, men tänk så sjuka och ledsna och dyra vi skulle bli utan den glädjen, utvecklingen och gemenskapen.

Kanske är det bra att skillnaden mellan höger och vänster blir så oerhört tydlig, men jag uppfattar faktiskt inte att den barnsliga libertarianism och konservatism som tidningen Ålands ledarsida nu står för har relevans varken i den moderna världen eller i den praktiska och pragmatiska åländska vardagspolitiken.

NINA FELLMAN (S)

Tidningen Ålands chefredaktör Daniel Dahlén har avböjt att kommentera insändaren.