DELA

Mer forskning behövs om prostatacancerscreening

Runar Karlsson uppmanar i sin insändare som publicerades tidigare i veckan Landskapsregeringen att införa screening för prostatacancer på Åland. Han skriver att Åland skall följa Socialstyrelsens i Sverige beslut, men något sådant beslut finns inte.

Följande citat är kopierat från Socialstyrelsens hemsida och publicerades den 12 februari 2018.

“Screening för prostatacancer med PSA-prov skulle kunna leda till att många män behandlas och drabbas av biverkningar, trots att deras cancer aldrig skulle ha blivit allvarlig. Kunskapen om tester som kan förbättra detta är inte tillräcklig. Därför kan Socialstyrelsen, likt de flesta andra länder, i dagsläget inte rekommendera screening.”

Det finns naturligtvis ingen orsak att Åland skulle avvika från den praxis som man tillämpar i Finland och i Sverige (och i ett stort antal andra länder) .

Mer aktuell information finns att läsa på Socialstyrelsens hemsida www.socialstyrelsen.se

KRISTIAN ERIKSSON

KLINIKCHEF

RADIOLOGISKA KLINIKEN

<”Byline tfn”>