DELA

Mer diskussion om sopor

Ulf Nybergs “Ekorosk modell” är uppbyggd kring ett värmeverk och det är nog ej heller lösningen på avfall/returmaterialshanteringen på sikt (Läs “Soporna som går upp i rök på en brännhet marknad”, Kjell Vowles | söndag 23 juni 2013 i effektmagasin.se). Hanteringen av konsumentförpackningar kommer att förändras fr o m 1 maj 2014 i Finland dvs då tar producenterna han om insamling, hantering och försäljning av materialet till 100 % och producentansvaret börjar gälla fullt ut även där enligt EU-direktiv. Verkligt stora förändringar på gång för tillfället och det förs diskussioner/förhandlingar i kulisserna.

Jan Westerberg, PROANS är nog helt rätt men drivs/ägs av fel part det är nämligen de stora producenterna/importörerna på Åland som skall sköta om det. Det är ju helt otroligt att inte politikerna har klarat av att få producentansvaret för konsumentförpackningar i rätt händer på 6,5 år.

Det är även helt klart att politikerna håller Ålands Renhållnings Ab om ryggen (läs Transmars ägare) i och med att företaget får helt själv utan insyn sälja insamlat avfall/returmaterial. Hushållen står för alla kostnader gällande insamling av material genom endera MISE- eller kommunala avgifter och Ålands Renhållning Ab tar ensamt hand om alla intäkter som materialet genererar. Ett exempel: vi sorterar och samlar in tidningar/returpapper men vart går intäkterna som materialet genererar?

Vi har under många år gett som förslag till lagtinget/Ålands Landskapsregering att ett flödesschema över varu/materialinflödet till Åland bör uppgöras. Schemat skall även innehålla vilka avgifter/intäkter som följer med materialet och vilka aktörer som är ansvariga för dess hantering. Logiskt borde det väl vara så, att för att överhuvudtaget kunna bygga upp en avfallshantering som bygger på verkligheten/lag så bör en sådan finnas men NEJ något sådant skall ej uppföras. Kan tolkningen vara någon annan än att politikerna vill skydda vissa aktörer?

EU efterlyser information om hur EU-direktiv och nationell lagstiftning angående avfallshantering/producentansvar fungerar i verkligheten och till det ändamålet är Åland som gjort. I 1,5 års tid har jag försökt få beslutsfattarna och andra att förstå vilka enorma möjligheter detta skulle ge Åland genom sysselsättning och intäkter utifrån. Resultatet hittills noll och åter noll intresse men såklart kanske inte detta ger de rätta rubrikerna i media?

Nu har man även börjat förstå att den alltmer ökande E-handeln medför det att nuvarande upplägg (EU-direktiv) för producentansvar ej automatiskt fungerar för denna handel och att något bör göras. Vi har Posten Åland som både hanterar in- och utleveranser och upplägget är ju idealiskt för att bygga upp och testa modeller för ett fungerande system för detta och som sedan kan säljas ut till övriga världen.

Börjar nog kännas en aning frustrerande när man ser möjligheterna men möts enbart av en total tystnad på alla plan.
Krister A. Martell