DELA

Mer diskussion om MNA

Angående artikel om Trobergshemmets MNA-test i Nya Åland 26 mars 2013.
Först och främst vill jag tacka för att detta ämne äntligen lyfts fram! Jag önskar en fortsatt diskussion och utredning av detta. Vad jag främst reagerar på är att hela historien inte lyfts fram!
Min personliga åsikt är att dessa MNA-tester är ett mycket bra verktyg, det är användbart och en viktig del av vården! MEN, i vilken utsträckning bör dessa test användas? Jag har själv arbetat på Trobergshemmet och upplever att de boendes nutrition börjar gå till extrema nivåer. Det finns så mycket annat som också behöver förbättras eller förändras, men denna nutrition har på något vis fått företräde.

Var ligger logiken i att Mariehamns stad inte har råd att anställa en extra personal, men kan erbjuda en dyr kurs i nutrirtion?
Hur kan man anse att en person som vägrar utföra dessa test i förmån för att boende skall få en meningsfull var dag med aktiviteter, inte är lämplig att arbeta kvar? Är det verkligen viktigare att en redan underbemmand branch skall lägga sin arbetstid på att, in i detalj, kartlägga boendes behov av olika dieter och matrestriktioner än att lägga samma tid på att gå ut och ta en fika eller bara samtala med boende?

Dessa boende har också en åsikt och det är för dem vi närvårdare arbetar! Jag kan nästan gå i god för att en extra personal avsedd för fler meningsfulla aktiviteter, utevistelse och uppmärksamhet för de boende skulle främja både personal och boendes välmående på Trobergshemmet, mer än en dyr kurs i nutrition gör! Dessutom ökar en meningsfull vardag matlusten och näringsintaget mer än dieter och mätningar gör. Detta gäller inte bara boende på Trobergshemmet utan varenda människa! En icke meningsfull vardag leder till depressioner och ohälsa, som i sin tur leder till tappad matlust och undernäring.
Det brukar sägas att lagom är bäst! Nutritionen är viktig, i lagom utstr äckning. Som det är nu upplever jag att detta ämne är överdrivet stort och tar plats av andra viktiga ämnen inom vården, men bör verkligen inte uteslutas!

Jag vill inte peka ut Trobergshemmet som en dålig arbetsplats eller ett dåligt boende med detta, tvärtom! Trobergshemmet med sina nya lokaler bör vara ett boende med ständig utvecklig och nytänkande och är det med! Men detta nytänk med nutritionen börjar bli överdrivet och sönderanalyserat! Det är dags att gå vidare och fundera över vad mer som kan förändras till det bättre nu!
Jag skulle önska att få svar på hur ofta dessa MNA tester utförs och varför detta ämne prioriteras? Och jag vill ha det svaret från ledningen för äldreomsorgen! Jag skulle också vilja veta vad boende säger om detta. Vad skulle boende vilja förändra på Trobergshemmet och vad anser de om nutritionsutredningarna?

Snälla Nya Åland! Fortsätt utreda detta så vi får en rättvis bild av äldrevården på Åland! En bild från allas synvinkel och som inte utesluter fakta! Jag ser det som min plikt som närvårade att reagera på denna artikel och begära en uppföljning. För branchens skull, för mina kollegors skull och framförallt för mina klienters skull!
Matilda Holst