DELA

Mer byråkrati och ineffektivitet?

Kommunerna organiserar i dag tillsammans med omsorgsförbundet och till viss del De gamlas hem det sociala området. Nu diskuteras att genom olika avtal bilda ett antal nya enheter så kallade KST (kommunernas socialtjänst)för att ta hand om vissa delar av den sociala servicen, medan andra delar främst barn- och äldreomsorg skulle bli kvar i kommunerna. Dessutom skulle omsorgsförbundet kvarstå med sin verksamhet.

Vad som glöms bort är att mycket av de sociala verksamheterna juridiskt håller ihop och stöder varandra. Med detta förslag till flera kst så splittras den sociala verksamhet. Eftersom den nya KST-lagen främst är en organisatorisk lag så kommer olika svåra avgränsningar i juridiken att måste göras mellan kommunerna som har en del verksamhet, och mellan dels de olika KST:na och omsorgsförbundet. Förutom att kommunerna och omsorgsförbundet blir kvar med personal som sköter sociala frågor på sina kanslier, så kommer även de olika kommunerna att måste begära utlåtanden från sina olika kst:n i vissa frågor eftersom verksamheterna går in i varandra.

Man kan alltså kort konstatera att nya organisationer uppbyggda på nya byråkratiska avtal kommer till, och att jättesvåra avgränsningar måste göras i juridiken, samtidigt som kommunerna blir kvar med sociala verksamheter och viss organisation för dessa.

Personligen tycker jag att kst kunde läggas på is, eftersom de sociala frågornas rättsäkerhet, effektivitet och integritet löser sig vid en kommunreform. Ett annat alternativ vore att man sätter alla sociala frågor under en organisation.

Jörgen Strand (MSÅ)