DELA

Mer bostäder till stan

Mariehamn behöver inflyttning och det kräver fler bostäder, det kan de flesta skriva under på. Men hur det ska gå till kan verka lite mer oklart. Min uppfattning är att vi behöver göra allt och jag ser inte heller någon större konflikt däremellan. Dessutom finns det en stor samsyn gällande stadsutvecklingen även om det i det specifika ärendet om delgeneralplan för centrum finns synpunkter som behöver tas i beaktande.

Jag hade tillsammans med andra mariehamnspolitiker nöjet att besöka Norrtälje kommun för någon vecka sedan, det var ett intressant möte. I kommunen planerar de för minst 1000 nya bostäder per år, en massiv utveckling. Det slående var att de gör allt – de sparar kulturmiljöer, de bygger högt, de värnar grönområden och planerar för ekologisk dagvattenhantering. Ett minnesvärt citat från resan var när stadbyggnadschefen sa ”För att kunna sälja det här måste vi bevara kulturmiljöerna” medan han pekade på en skiss av ett 20-våningars höghus. Det handlar om vad man planerar var.

Jag är fast övertygad om att vi i stan kommer att nå framgång i dessa frågor. Vi har bred majoritet för att ta strategiska steg framåt. Låt oss börja med utvecklingen av Östrerhamn och fastslå delgeneralplanen för centrum. Sen jobbar vi vidare med blicken fäst på horisonten.

Ingrid Johansson (Lib)