DELA

Mer arbete behövs kring alkoholkonsumtion

Föreningen Fri från narkotika var först ut med att bjuda in alla partier till en politisk debatt kring ämnet risk- och missbruk. Det här är ett ämne som berör många i vårt samhälle. Att ha ett missbruksberoende medför ett stort lidande för den enskilda individen och har konsekvenser för familjen och arbetslivet.

Någon exakt siffra om hur många i vårt samhälle som egentligen har ett risk eller ett missbruk finns inte. Inte heller det mörkertal som finns som på ett eller annat sätt blir drabbade av att leva tillsammans med en risk- eller missbrukare.

Det finns ett starkt samband mellan alkoholkonsumtion och psykisk ohälsa. Framförallt pojkar som inte trivs med livet dricker mycket alkohol. Samhällets arbete måste ske brett och långsiktigt. Allt från tidigt stöd till både föräldrar och barn. Att elever i skolan ska trivas och må bra och inte hamna i utanförskap. Att barn och ungdomar ska ha möjlighet till en bra fritid.

En viktig faktor är att barnens föräldrar ska ha tid att umgås, bry sig och lägga sig i barnens vardag. Det är väldigt många idag som gör ett bra jobb yrkesmässigt och ideellt i till exempel föreningar gällande dessa viktiga frågor. Men mycket, mycket mer kan göras.

Det är därför arbetet måste fortsätta kring att minska alkoholkonsumtion, öka debutålder för alkohol och hur få ett narkotika fritt samhälle. En bättre samordning och dialog mellan alla inblandade skulle troligtvis öka effektiviteten kring det förebyggande-, uppsökande-, motiverande-, behandlande- och eftervårdsarbetet.

Annika Hambrudd (C)