DELA

Mer arbete åt fattiga

Med en dåres envishet försöker Antonio Salminen föra ut sitt nyliberalistiska budskap till det åländska folket. Mindre skatt löser alla sysselsättningsproblem. Kontentan är tydligen att ingen skatt alls skulle få folk att arbeta optimalt medan den skattefinansierade välfärden skulle nå oanade höjder. Salminen vill sporra den 13 procent av befolkningen som lever under den relativa fattigdomsgränsen till arbete och än mera arbete. Att denna Salminens nyliberala målgrupp är äldre pensionerade kvinnor som inte betalar någon skatt tycks inte bekymra Ålands motsvarighet till Milton Friedman.

Sanning är ju den, kära Antonio, att den ideologiska passion som du känner för nyliberalismen känns något otidsenlig. En hel värld har satts i gungning av den kasinoekonomi som du så lidelsefullt förespråkar. Att inbilla sig att den åländska ekonomin beror på om gamla tanter och sjukpensionärer får mindre inkomstskatt känns lika relevant som att försöka övertyga någon om att Elvis ännu lever.
Barbro Sundback (s)