DELA

Mer Åland i EU!

Mitt val är enkelt i EU-valet, jag röstar på Anton Nilsson. Orsaken till det är att jag vill säkra det svenskspråkiga mandatet i EU och garantera att vi har en ålänning på plats där det händer. Dessutom är Anton Nilsson kompetent, erfaren och har de nätverk som krävs för att driva frågor som är viktiga för Åland.

EU-politiken har stor inverkan på oss. Allra särskilt inom primärnäringarna där EU dels reglerar genom lagstiftning och dels fördelar en stor del av de ekonomiska medlen. I Finland går 64 procent av EU-medlen till jordbruket. Ingen jordbrukare som jag talat med gillar att vara beroende av bidrag men den krassa sanningen är att det ser ut på det här sättet.

För att Åland ska få ut bästa möjliga nytta av systemet så behöver vi någon i Bryssel som dels förstår sig på våra småskaliga förhållanden och som samtidigt kan EU. Och det är Anton det! Samtidigt har SFPs huvudkandidat Nils Torvalds gång på gång visat förståelse för, och också lyckats i sitt arbete med, frågor kring småskaligt jordbruk och kustnära fiske.

För primärnäringarna är viktiga för Åland; bland annat våra restauranger marknadsför sig genom att sälja åländska produkter, transportsektorn är beroende av exporten och de är en viktig bas för BNP på Åland.

Bland annat primärnäringarna är tätt sammankopplade med miljö- och klimatfrågorna. Och visst ska vi bli bättre på Åland, vi behöver alla ta mått och steg för att nå ett hållbart samhälle. Samtidigt konstaterar jag snabbt att Åland inte är Europas värsting i sammanhanget.

Därför är det viktigt att den miljö- och klimatpolitik som drivs i EU arbetar resultatinriktat och inte lyfter symbolpolitiska frågor. Min bedömning är att Anton Nilsson arbetar just så. Det handlar nämligen inte om vem som ropar högst utan om vem som får igenom mest. Anton Nilsson tar klimat och miljöfrågorna på största allvar.

En annan för mig viktig fråga är jämställdheten. Jag tycker att Anton Nilssons inställning till att vi inte ska släppa in EU i dessa frågor är klok. Jag vill inte att länder med starka konservativa krafter ska få inflytande i vår jämställdhetspolitik. EU ska arbeta för ökad jämställdhet men inte reglera den, det vore förödande för oss.

För även om vi har mycket kvar så hör vi ändå till de som kommit längst, jag vill inte släppa in Ungern, Italien eller Polen in i vårt jämställdhetsarbete.

Vi ålänningar fick inte vår rättmätiga plats i europaparlamentet men en röst på Anton bidrar till reellt inflytande i EU. Vi behöver mer Åland i EU och för att det ska hända så måste vi ha ett högt valdeltagande på Åland!

INGRID ZETTERMAN (LIB)