DELA

Mensskydd en fråga även för männen

Ett enhälligt parlament i Skottland har gått i bräschen för något helt nytt och som första land i världen infört gratis mensskydd. Ska vi på Åland följa detta exempel? På Åland har frågan varit aktuell tidigare i olika sammanhang. Mensskydd är ju ofrånkomligen en månatlig och betydande kostnad under en stor del av kvinnans liv. En kostnad som kvinnor har just därför att de är kvinnor, den går inte att välja bort. Frågan har ett jämställdhetsperspektiv, men den angår oss alla – både kvinnor och män. Det gäller att undvika polarisering för att så snabbt som möjligt nå resultat. I reportaget i tidningen Åland nyligen noterar vi att det i lagtinget finns ett utbrett och växande intresse för införande av gratis mensskydd.

Vi understöder de åsikter som framfördes i tidningen av lantråd och minister. Med intresse ska vi följa hur Skottland genomför reformen i praktiken och ta lärdom av deras erfarenheter. Utifrån denna baskunskap kan sedan en anpassad åländsk reform utformas. Utifrån en faktabaserad utredning är förhoppningen att vårt parlament, i likhet med Skottlands, enhälligt kan ta ställning för denna konkreta jämställdhetsfråga!