DELA

Meningslöst uttalande om klimatneutralt Åland 2035

Storföretagen står bakom ett meningslöst uttalande om klimatneutralt Åland 2035.

Meningslöst i betydelsen om detta ska fungera och genomföras behöver samtliga företag och landskapsregeringen undersöka nuläget det vill säga hur stora utsläpp har vi och offentligt redovisa hur deras minsknings strategi/budget fram till 2035 ser ut.

Obs! Viktigt att i detta sammanhang förstå att 50 procent av minskningen ska ske på första fjärdedelen av tiden.

Hittills har vad jag vet, varken landskapsregering eller något av storföretagen påbörjat denna process. Det kan finnas en nulägesanalys någonstans.

Jag ser fram emot en öppen redovisning gällande nulägesnivån på utsläppen hos respektive bolag och landskapsregering kanske redan nästa vecka?

Samt en minskningsbudget och månadsvisa redovisningar av resultatet i media.

När detta är genomfört kan jag ta tillbaka mitt uttalande om meningslöst uttalande.

DAN JANSÉN