DELA

Men hur tänkte man nu?

Frågan ställer jag efter att ha läst Föglö kommuns fritidsnämnds senaste mötesprotokoll.
Fritidsnämnden har under hösten utannonserat en ordinarie tjänst som kommunens ungdomsledare. Tjänsten har lockat två sökande, båda har saknat formell kompetens men i utannonseringen har framkommit att ”även personer utan utbildning kan komma ifråga.”

Dock
, om man lusläser fritidsnämndens protokoll så kan man konstatera två saker: man har inte tagit ett formellt beslut att inte anställa någon av de sökande, följaktligen har man inte heller konstaterat och motiverat de sökandes olämplighet. Vad man dock tagit beslut om är att anställa två andra personer som tf. ungdomsledare, enligt protokollet enligt ett inlämnat förslag.
Hur går det här ihop egentligen? Om någon lämnat in ett förslag om att få bli anställd så tyder ju det på att vederbörande har fått någon slags förhandsbesked gällande tillsättandet av den lediganslagna tjänsten. Varför lämnar man annars in ett sådant förslag om man är intresserad av jobbet, man hade ju varit i sin rätt att söka tjänsten precis som alla andra. Eller?

Förvisso är handlingarna offentliga och det är alla medborgares rätt att få ta del av dessa, men att få ett förhandsbesked på ett beslut som ännu inte är formellt taget skall väl inte vara möjligt? Vad som också väcker frågeställningar är hur det kan vara möjligt för en nämnd att anställa två personer till en vakans?
Hur man än vrider och vänder på fritidsnämndens beslut så har man de facto nyinrättat en tillfällig tjänst som ungdomsledare i kommunen eftersom man uttryckligen anställt två personer, och man har tillsatt denna tjänst utan att fullmäktige godkänt detta, vilket torde vara ett krav även om det gäller en tillfällig tjänst. Att två personer delar en tjänst är ovidkommande, kommunen har likväl anställt två personer enligt justerat protokoll.

Det finns lagar och förordningar som reglerar och möjliggör att en kommun kan anställa någon tillfälligt till en vakans utan att denna tjänst behöver offentliggöras. Dock verkar det som Föglö kommuns nämnd nu använt lagstiftningen till att utmanövrera icke önskvärda sökande till en tjänst.
Annars hade man väl tagit ett beslut om att inte anställa någon av de ansökande och motiverat detta? Hade man följt god förvaltningssed här hade man i första hand anställt någon av de två formellt sökande och satt en prövotid om man haft det minsta tvivel på personens duglighet för tjänsten. För det kan väl inte vara så att man i nämnden haft något personligt ifrågasättande av de sökande som till exempel etnisk tillhörighet, politiskt engagemang, åsiktsyttringar eller något annat som skulle kunna uppfattas som diskriminering?

Fritidsnämnden får gärna förklara för mig hur man tänkte här för jag har uppenbarligen missuppfattat något. För det kan ju inte vara så att nämnden agerat processvidrigt, eller hur?
”Trött på dålig förvaltning”