DELA

Medlare till radion?

Tack till er alla som bidragit med information i debatten om Ålands Radio. Nu förstår jag fullständigt hur illa det är ställt i radiohuset.

Hur frustrerande det måste vara för personalen att hela tiden få lov att arbeta under en inkompetent styrelses ledning. Och att ha en bolagsägare som inte inser att all kompetens för att leda bolaget finns inom radiohusets väggar. Det är där man skall leta efter personer till en kompetent styrelse, och inte utanför huset, och framför allt inte inom de politiska leden.

Det har även framgått med önskvärd tydlighet att ägarnas enda uppgift är att förse bolaget med tillräckliga ekonomiska resurser, för att verksamheten skall kunna fortgå enligt de riktlinjer som de inom bolaget verksamma önskar. Någon annan uppgift har inte ägarna. Att ägarna skulle ha en viss insyn i bolaget, så som i andra samhällsägda bolag, är inget eftersträvansvärt, har jag förstått.

Jag inser också att bolagsägarna och personalen vid radion står långt ifrån varandra i sin syn på hur bolaget skall skötas. Kanske dags att sätta in en förlikningsman?

För min del är debatten om Ålands Radio och Tv härmed avslutad.

Runa Lisa Jansson