DELA

Medisavtalet måste sägas upp

Jag och några med mig i Sund, vill att avtalet med Mariehamn om Medis, ska omförhandlas. Men avtalet är så konstruerat att en enskild kommun inte kan begära omförhandling.

Det är Mariehamn som sköter verksamheten i Medis och bestämmer enväldigt hur den verksamheten ska genomföras. Av 16 kommuner så har alla 15 utöver Mariehamn inget att säga till om. Det gäller verksamhetsplanering, budget, kriterier för hur avgifter för olika kurser ska tas ut.

Mariehamn skickar årligen en faktura till de övriga kommunerna på deras andel. Det finns en indexreglering som innebär att beloppet på denna faktura ökar årligen utan att kommunerna har något att säga till om. Cirka 20 000 euro, per år för Sunds del. Vi har försökt väcka frågan och föreslagit Mariehamn att se över upplägget och avtalet, men inte fått gehör. Det enda verktyg vi har, för att få uppmärksamhet, är att säga upp avtalet.

Avtalet är dessutom så infernaliskt konstruerat att om bara en eller två kommuner säger upp avtalet, så fortsätter de övriga 13 + Mariehamn som om inget hänt, och de kommuner (1–2) som säger upp avtalet, lämnas utanför. Det medför att minst tre kommuner måste säga upp det för att avtalet skall falla, och därmed få möjlighet att diskutera ett nytt avtal med Mariehamn.

Så om tre kommuner säger upp avtalet då faller avtalet och då måste det till en förhandling för att hindra att hela Medis-verksamheten hotas.

Vår inställning är att det borde vara möjligt för enskilda kommuner att bestämma hur stor del av deltagaravgifter som kommunens står för och hur stor del av deltagaravgiften som deltagaren själv ska stå för. Vi menar att vissa målgrupper och därmed Medis-aktiviteter är mer angelägna för kommunen att stödja och att andra målgrupper och aktiviteter är mindre eller inte alls angelägna att stödja med skattemedel.

Vårt syfte är inte , att lägga ner Medis-verksamhet, syftet är inte, att hindra Sundsbor eller andra att delta i Medis-verksamhet. Syftet är enbart, att omförhandla avtalet så att politiken i kommunerna kan styra över hur kommunernas skattemedel fördelas på deltagare från respektive kommun. Att politiken i kommunerna får bestämmanderätt över hur fritidsverksamhet och angelägen vidareutbildning för vuxna ska stödjas via skattemedel.

Med nuvarande Medis-avtal så är den rätten fråntagen politiken i kommunerna. Därför måste Medis-avtalet sägas upp. Geta är inne på samma linje, därför passar vi på nu för då vet vi att vi är åtminstone två kommuner. Det kan räcka för att få ytterligare en norr-åländsk eller annan kommun att göra gemensam sak med oss.

Jag har kontaktat styrelseordföranden, i Vårdö, Saltvik och Finström för att få deras stöd för en uppsägning av Medis-avtalet. Medis-avtalet måste sägas upp senast den sista december i år för att det ska påverka verksamheten 2018. För 2017 fortsätter verksamheten som förut. För att kommunerna ska få inflytande på Medis-verksamheten, måste avtalet omförhandlas. Och en omförhandling kan dessvärre, inte åstadkommas på annat sätt än att hela avtalet sägs upp.

Bengt Hagström

Sund