DELA

Medis viktigt för äldre

Blir seniorerna och de inflyttade utan kurser på dagtid?
Medislärarnas insändare kommenteras i Ålandstidningens nätversion av signaturen ”stadsbo” så här:
”Prioritera barn- och äldreomsorg före Medis.
Spara gärna bort den tredjedel av Medis som pågår dagtid och flytta in medis kvällsundervisning till någon av stadens tre stora grundskolor som ändå står tomma kvällstid. Sans och balans behövs när det gäller stadens enorma lokalkostnader.”

Stadsbon ställer Medis mot barn- och äldreomsorg. Jag hävdar att Medis spelar en viktig roll då det gäller just äldre. På basen av mångårig erfarenhet som vuxenutbildare är jag dessutom övertygad om att satsningar på seniorer och inflyttade minskar kostnaderna på hälsovårds- och socialsidan.
Medis har också fått ett direkt uppdrag att ha hand om senior- och integrationskurser. I det av fullmäktige godkända äldreomsorgsprogrammet sägs under rubriken Medis att ”skräddarsydda kurser för seniorer ingår årligen i kursutbudet”. I stadens budget för 2012, också godkänd av stadsfullmäktige, står det att ”Medis roll som centrum där nyinflyttade stadsbor får vägledning utvecklas” vilket enligt min mening förutsätter ett aktivt integrationsarbete av Medis.

Om stadens politiker beslutar som stadsbon vill kommer seniorer och inflyttade att drabbas hårt. Seniorerna förlorar sina kurser i språk, konst, gymnastik och data. De inflyttade förlorar möjligheten att studera svenska på dagtid, vilket är enda alternativet för många.
Skall dessa två växande invånargrupper fråntas sina möjligheter till studier och aktivt liv?
Leena Raitanen
Medisrektor