DELA

Medis till landskapets regi?

Medis verksamhet har blivit en viktig samhällsservice som idag tyvärr ej kan nyttjas av alla ålänningar på lika villkor. Därför behövs förändring.
Samtidigt nyttjas till denna goda verksamhet även medel från landskapsregeringen.
På grund av ovannämnda borde Medisverksamheten lyftas från kommunens till landskapets regi, så att alla på lika villkor skulle få tillgång till Medisverksamheten.

Inom Medisverksamheten kunde även hemspråksundervisningen ges t.ex. på vardagskvällar såsom en frivillig verksamhet enligt behov och tillgång av lämpliga lärare.
Gard Larpes (lib)