DELA

Medis ska inte kastas ut från Böndernas hus

Utredningen om Medis och Böndernas hus som biträdande bildningsdirektören gjort ger intryck av att stadsledningen med alla medel vill visa hur olämpligt och oekonomiskt huset är för Medis verksamhet.

Jag har under flera år deltagit i mediskurser och anser att utrymmena inte är oändamålsenliga trots att huset byggdes för ett helt att annat syfte. För tillgängligheten finns det hiss. Infotavlor om var olika klassrum finns. Klassrummen är ljusa och möblerade för vuxna och utrustade med AV.

I biträdande bildningsdirektörens utredning ingår en lista på renoveringar som borde göras i Böndernas hus. Den största delen av dessa renoveringar är sådana som enligt hyresavtalet faller på fastighetsägaren alltså Landskapets Pensionsfond, inte staden. Har man diskuterat renoveringarna med fonden? Det verkar inte så.

Biträdande bildningsdirektören oroar sig också över att Medis kanske inte längre får uppdraget att ordna integrationsutbildningar. Medis har haft hand om integrationsutbildningen sedan mitten av 1990-talet. Det är synd om stadens tjänstemän inte tror på Medis förmåga att offerera en så förmånlig undervisning att institutet också i framtiden kammar hem uppdraget. Medis integrationsutbildning har hittills varit ekonomiskt fördelaktig för staden och landskapet. Medis har visat stor förmåga att flexibelt tillgodose olika behov inom integrationsutbildningen.

Böndernas hus är den rätta platsen för den fria bildningen och för integrationsutbildningen tack vare sitt centrala läge nära busstationen och biblioteket. Var hittar biträdande bildningsdirektören en lika fullgod lokallösning? Någon sådan presenteras inte i utredningen. Det finns lösa funderingar om Uncan, Röda korsgården och stadshuset. För ett antal år sedan gjordes en omfattande kartläggning av stadens fastigheter. Också då med tanke på att hitta andra lokaler åt Medis. ”Flyttkarusellen” kallades tilltaget. Det hela resulterade i ett konstaterade att något sådant inte stod att finna i stadens fastighetsbestånd. En ny flyttkarusell skulle innebära att mediskurserna splittras. Då tappar man de fördelar som finns i Böndernas hus. Där finns allt koncentrerat i samma fastighet. Där träffar kursdeltagarna varandra och nyinflyttade får kontakt med lokalbefolkningen.

Medis är en viktig kulturinstitution och landskapets största utbildningsanordnare. Särskilt värdefull är Medis för den växande gruppen pensionärer. Kursverksamheten är förebyggande friskvård, social gemenskap och bryter isolering för många äldre som dagtid vill gå på kurs. Att försämra Medis verksamhet står i bjärt kontrast till alla vackra skrivningar och mål om hur staden ska möta den åldrande befolkningens behov. Medis ska inte flyttas från Böndernas hus.

BARBRO SUNDBACK (S)