DELA

Medis har kurser även på dagtid

Lennart Isaksson tar i torsdagens tidning upp frågan med Medis utrymmen och ifrågasätter ekonomin i att Medis fungerar i Böndernas hus. Enligt Isaksson är det kapitalförstöring att hyra externa utrymmen när det finns egna att tillgå.
Såsom läget har varit hittills bygger hans resonemang på en missuppfattning. Trots att vi från Medis sida i olika sammanhang upprepade gånger har informerat politikerna om hur Medis verksamhet ser ut i dag, finns det fortfarande en allmän missuppfattning att Medis är en kvällsskola som kunde fungera i stadens skolor eftersom dessa står tomma på kvällstid. Så var det kanske för tjugo år sedan.

Dagens situation är en helt annan. Vi har i dag lika mycket verksamhet på dagtid som på kvällstid, och vi kommer även i framtiden att erbjuda många kurser på dagtid för att kunna möta efterfrågan från våra målgrupper, speciellt invandrare och för seniorer. Faktum är nämligen att intresset för kurser som hålls på dagtid växer hela tiden.
Men staden har hittills inte kunnat erbjuda Medis sådana utrymmen som svarar mot våra behov. Därför hyr Mariehamns stad för medisverksamheten utrymmen i Böndernas hus.
Vi på Medis är nog öppna för alla förslag som kan lösa utrymmesfrågan på Medis på ett sätt som medför ekonomiska fördelar för staden OCH som ger minst lika ändamålsenliga utrymmen som vi har idag. Ombyggnaden av Övernäs högstadieskola kan vara ett sådant förslag.
MEDIS
Leena Raitanen
rektor