DELA

Medis för bara Saltviks invånare?

Jag hade prickat för en del kurser, bland annat kortkurser som var intressanta i Medis kursprogram för våren 2007. Såg till min förvåning en annons i tidningen att invånarna i Saltvik inte kan anmäla sej till vårens Mediskurser!
Är ekonomin så svag i Saltvik att vi inte har råd till valfria Mediskurser, men ändå sänker man inkomstskattesatsen(skattöret) för 2007? Kursverksamheten befrämjar väl folkbildningen och folkhälsan – varför drar politikerna ner på detta? Kommer landskapet att uppbyggas upp i A och B kommuner och Saltvik tillhör en B-kommun? Tänk till Saltvikspolitiker!
En ros för Medis som visar ett nytänk när det gäller kursutbudet!
Mona Karlsson