DELA

Medis – en epok på väg i graven?

Ålands landskapsregering har genom sin förändring av landskapsandelssystemet gjort det omöjligt för Medborgarinstitutet att fortsätta sin verksamhet.

Mariehamns stad, som är huvudman för Medis, får i år 102 000 euro i landskapsandel för kursverksamheten, i stället för de dryga 283.000 som det skulle vara om man följer tidigare års fördelningsprinciper. En minskning med 2/3 eller totalt 180.000 euro. Utöver detta betalade Mariehamns stad förra året 433.000 och kommunerna 349.000 för Medborgainstitutets verksamhet.

I och med nedskärningen av landskapsandelarna har Medis ingen möjlighet att fortsätta efter att vårens kurser är avslutade.

Enligt lagen skall Åland ha samma form av ersättningar och förmåner som man har i riket, för liknande verksamheter. Det står att ”Ersättning skall utgå enligt enahanda grunder”. Staten betalar drygt 55 procent av de bidragsberättigade kostnaderna för de fastländska medborgarinstitutens verksamheter.

I sammanhanget kan konstateras att Ålands landskapsregering aldrig har följt lagen, och betalat ut andelar enligt samma principer som i riket, utan man har alltid låtit Mariehamns stad, kommuner och kursdeltagarena stå för en allt större del av Medis kostnader.

Men nu dras snaran åt ytterligare. Finansminister Mats Perämaa (Lib) säger i en kommentar till Ålands Radio att det är kommunernas sak att ställa upp om de vill ha Medborgarinstitutet kvar. I annat fall (antar jag) riskerar verksamheten att läggas ner efter sommaren. Förra året hade Medis cirka 6 000 elever som betalade cirka 200 000 euro i kursavgifter.

Det är med andra ord många som besöker kurserna och Medis har en stor betydelse för många ålänningar både när det gäller utbildning, trivsel och folkhälsa. I kurskatalogen kan man läsa att det finns ett stort utbud av kurser, både för unga och gamla, män och kvinnor, språkintresserade och datanördar. Praktiskt taget alla smakriktningar får sitt lystmäte på ett eller annat sätt.

Medis uppvaktning av landskapsregeringen i frågan har mötts av ett svalt intresse från ministrarnas sida. ”Vi jobbar med frågan” har Medis representanter fått som svar på sin anhållan om att stödet skall stå kvar på samma nivå som tidigare.

Personligen är jag tveksam om man kan utverka ytterligare medel för verksamheten, därtill är landskapsregeringen alltför uppbunden av sin kommunreform och därmed sammanhängande sparåtgärder för att intressera sig för folkets behov av hälsofrämjande åtgärder, kultur och utbildning.

Det återstår nog inget annat nu än att gå med listor för att tvinga lagtinget att aktivera sig i frågan.

RUNA LISA JANSSON