DELA

Medeltida syn på arbete

Det är tråkigt att Anthonio Salminen från det nyliberala FS i sin senaste replikinsändare tillskriver mig som socialdemokrat en massa åsikter som jag inte har eller gett uttryck för i mina insändare. Det är exempel på dålig debatteknik.
Grundsubstansen i vår oenighet ligger i att Anthonio Salminen vill till skillnad från vad förordningen och lagen om och klientavgifter inom social – och hälsovården säger att barnbidrag, underhållstöd, bostadsbidrag och hemvårdsstöd skall räknas som skattepliktig inkomst då barndagvårdsavgiften räknas ut i våra kommuner. Det vill inte jag som socialdemokrat.
När det gäller diskussionen om arbetslinjen är det vi socialdemokrater som via vår dokumenterade hundraåriga kamp för människans rätt till arbete och full sysselsättning som just hävdat den så viktiga arbetslinjen. Att sedan nyliberala borgare stulit detta begrepp och förvanskat den till en absurditet är något vi socialdemokrater inte kan ta ansvar för.

Vi socialdemokrater längtar inte tillbaks till den medeltida lagstiftningen som gjorde klart att det var varje människas plikt att försörja sig. Det gjordes då redan mycket tidigt en åtskillnad på ” värdiga fattiga ” utan arbetsförmåga och ” ovärdiga” fattiga som var arbetsförmögna och som därmed borde kunna försörja sig själva. Denna syn gällde också under 1700 och 1800- talet då tjänstetvång gällde.
Detta innebar att det var förbjudet att inte ha ett arbete vilket medförde att fängelserna tidvis var fyllda med lösdrivare. Arbetslösheten ansågs bero på tillkortakommanden hos individen och samhället hade därför inget ansvar att hjälpa dessa. Under 1700- talet inrättades arbetshus där arbetsföra fattiga blev tvungna att arbeta för att få del av hjälpen. De ” värdiga ” fattiga å andra sidan, det vill säga föräldralösa barn, åldringar och sjuka utan familj, placerades på fattighus eller auktionerades ut som fattighjon. Fattighjonen som auktionerades ut förväntades arbeta åt den husbonde som vann auktionen. Denna så kallade medeltida arbetslinje gjorde samhället varken rikare eller starkare.

Så FS arbetslinjekoncept har redan en gammal historia bakom sig och är i sak inte något nytt. Vi socialdemokrater tror inte att gårdagens metoder som en utveckling av vår självstyrelse är en lösning för vår gemensamma framtid här på Åland.
Henrik Lagerberg (S)