DELA

Medborgaruppror?

Kanske det borde startas ett medborgaruppror mot att våra surt förvärvade skattepengar går till ett i det närmaste verkningslöst stöd vars mening är att förbättra vår vattenmiljö.
I NÅ 28.2 ser man i stapeldiagram uppställda av Husö Biologiska att utsläppen från jorbruket inte minskat mellan 2003 och 2010 utan tvärtom har både Fosfor- och Kvävebelastningen ökat vilket gjort att vår vattenmiljö klart försämrats sedan 2003.
Eftersom alla nu drabbas av olika sparbeslut borde vi kräva av politikerna att att ett ineffektift (miljö)-stöd dras in eller alternativt att våra pengar används effektivare till det dom är ämnade för. Klart är att alla vill ha en bättre vattenmiljö men såhär kan det definitivt inte fortsätta att miljöstödet används som ett inkomststöd och inte som ett miljöförbättringsstöd!
Fiskodling får också klart underkänt som den största utsläppskällan för Fosfor där belastningen ökat sedan 2003.
Glädjande är däremot att både Kväve- och Fosforbelastningen minskat rätt märkbart från Hushållen sedan 2003.
K.V.S.