DELA

Medborgarnas väl och ve viktigast

Ålands Framtids Erik Schütten tar upp den onödiga byråkratin och landskapets ekonomiska framtid i tidningarna och det behövs det ju debatt kring. Schütten skriver att Åland klarar sig med en liten förvaltningsapparat. Det trodde de säkert på Färöarna också när de ville ta över beskattningen – idag arbetar 126 personer (per den 30.3, källa: Kristian Törnroos, TAKS) på den färiska skatteförvaltningen TAKS och dessutom tvingas de till investeringar i mycket dyrbara IT-system, som skall fungera både internt och mot omvärlden. Onödig byråkrati?

Inte vet jag vad färingen i gemen tycker om sitt paradis, men med en inkomstbeskattning som är 40-50 % för medelinkomsttagare, skulle till och med jag som socialdemokrat undra om det verkligen är nödvändigt.
Skatteparadis brukar man prata om, men här blir det med en liten annan betydelse, ett paradis för skatter.

Socialdemokraternas meningsmotståndare, till exempel ÅF, har hävdat att S inte följer en linje ifråga om ett framtida skatteövertagande. Det tycker jag att vi gör. Den linjen är ansvarsfull. Den sätter medborgarnas väl och ve i första hand. Det är av samma skäl vi värnar om den så kallade garantilagen, som gör att ålänningar exempelvis skall garanteras samma sociala rättigheter som medborgare på fastlandet ifråga om utkomststöd, barnomsorg och tandvård med mera. Vi tycker att självstyrelsen skall vara bra för den åländska befolkningen, inte missgynna den.

Det är den här typen av frågor, som vi driver konsekvent, som Ålandstidningens chefredaktör Niklas Lampi menar är felaktig och till och med populistisk. Men han har ju sin agenda och väljarna får avgöra vem de håller med.
”Dags att ta ansvar för vår ekonomi” är rubriken på Erik Schüttens inlägg. Där är vi helt överens. Men sedan visar det sig tydligt att med det menar vi väldigt olika. Socialdemokraterna är också emot onödig byråkrati och har till exempel länge arbetat för en bättre organisation av utbildningsväsendet och för en omstruktureringen på näringsavdelningen.
Vi är förstås också väl medvetna om den offentliga sektorns ekonomiska kris, men ställer inte upp på snålbesparingar som skapar framtida problem.

Ålands socialdemokrater driver en ansvarsbärande politik som är ideologiskt förankrad och som har varit framgångsrik i många länder.
Socialdemokratin i Norden är känd för sin lyckade kombination av att värna om både privat och offentlig sektor. S nyckelord är sysselsättning och vi ser allvarligt på nedmonteringen av den generella välfärden.
”Nuvarande finansminister är inne på fel spår”, skriver Schütten.
Jag håller med om det. Men vi bör akta oss för att spåra ur och hoppa på första bästa självständighetståg när konjunkturen är mindre gynnsam.
Anders Hallbäck
Partisekreterare (S)
www.hallbackspojken.blogspot.com