DELA

Med s-politiken ökar fossilbilarna

I en insändare i lokalbladen under rubriken ”Lokal vind ska driva åländsk trafik” skriver Närings-, miljö och energiminister Camilla Gunell (S) att ”Jag kan känna samma förtvivlan över hur mycket mer vi borde göra, och snabbare, för att minska koldioxidutsläppen och bromsa temperaturförhöjningen. Den negativa utvecklingen går nu så snabbt att radikala åtgärder krävs.”

Koldioxidhalten på jorden har ökat sedan mitten av 1700-talet, så orsakerna kan vara många.

Den negativa (positiva) utvecklingen går inte så snabbt just nu. IPCCs egen rapport från 2014 visar att temperaturen har varit stabil på jorden sedan 1998.

Vi kan inte bortse från att det finns många vetenskapsmän, som anser att det är andra faktorer, som påverkar vädret och klimatet. Solen är ett alternativ. Kanske NASAs Parker Solar en dag kommer att jämföras med Gallieos pendel och kan bidra till förståelsen att det faktiskt är solen, och inte koldioxidhalten, som påverkar både vädret och klimatet,

Men minister Gunell (S) skriver i sin insändare: ”LR har under de senaste åren varit med och byggt fyra snabbladdare för elbilar och tio destinationsladdare runt om på Åland.”

Jag tänkte inte denna gång fördjupa mig i problemet med barnarbetskraften och dödsfallen i de kongolesiska koboltgruvorna eller miljöproblemen i Bolivia kring utvinningen av litium till bilbatterierna.

För oberoende om oljan och kolen påverkar klimatet, så påverkar de miljön på ett negativt sätt.

Så vi kunde se hur den förda politiken har fungerat:

2017 registrerades 13 nya ”rena” elbilar och 468 nya fossilbilar (bensin eller dieselbilar). De var 23.716 den 31.12.2017.

Antalet nya laddstationer är alltså fler än antalet nya bilar ifjol. Vad har dessa laddstationer kostat? Detta måste vara ett enormt slöseri av skattemedel?

Jag har ställt frågan: ”varför kan vi inte subventionera gasbilar på motsvarande sätt, som man gör i Finland?” Där subventionerar man även konvertering från fossilbil till gasbil (konverteringen kostar ca 3.000e). På detta sätt skulle vi omedelbart kunna minska antalet fossilbilar. Det gör vi uppenbart inte med Camilla Gunells (S) politik.

Varför bedriver en socialdemokratisk minister en politik, som gynnar dem, som har råd att skaffa en ny elbil och dessutom får elen subventionerad? Varför driver inte en socialdemokrat en politik, som kunde gynna dem, som kanske inte har råd / vilja att byta bil, men som kunde tänka sig att konvertera sin bil till en miljövänligare gasbil om de dessutom fick en liten skattepeng för besväret? En gasbil är dessutom billigare i drift än en fossilbil.

Vi kunde se hur LR valde att konvertera en reservlinfärja för närmare 2 miljoner euro samtidigt, som man skar ner ÅHS budget med 1,7 miljoner. Jag har för mig att minister Gunell (S)någon gång sagt att man måste använda både hjärnan och hjärtat, men när det gäller elpolitiken, så verkar nog Gunell (S) och LR helt glömma bort att använda hjärnan.

Men det är som oftast när det gäller socialdemokrater. Man ställer upp egna mål och drömmar och så förverkligar man dem med andras pengar. Vad har dessa laddstationer kostat? Hur många fossilbilar, kunde ha konverterats till gasbilar för samma pengar?

En gasstation skulle täcka upp en stor del av gasbehovet på Åland. Den behöver också subventioner inledningsvis, men med hjälp av den kunde antalet fossilbilar minskas genast. Med socialdemokraternas nuvarande politik ökar fossilbilarna fortfarande i antal.

STEPHAN TOIVONEN

ÅLÄNDSK DEMOKRATI