DELA

Med Parisavtalet kan Åland sätta press på Finland

Ålands Framtid initierade en diskussion om att lagtinget ska vänta med att godkänna Parisavtalet tills Finland visar att man tar sin självstyrelse på allvar.

Det internationella klimatavtalets verkan för världen står inte och faller med lagtingets beslut. Avtalet har redan trätt i kraft och Finland har redan genom att ratificera avtalet förpliktigat sig till att avtalet efterlevs inom hela sitt territorium, inklusive Åland. I normala fall brukar Finland invänta lagtingets godkännande, men det är väl knappast någon skräll att den sittande regeringen i Helsingfors återigen ignorerar att man också har ett självstyrt område att förhålla sig till.

Ålands Framtid förespråkar inte att Åland ska säga nej till avtalet, däremot bör vi vänta med att godkänna avtalet tills vi är säkra på att avtalet kan förverkligas på Åland. Självklart ska vi hjälpa Finland att uppfylla de klimatmål staten har förbundit sig till genom Parisavtalet, men i utbyte vill vi att de håller fast vid överenskommelsen om en gemensam klimatsatsning på åländsk vindkraft. Lagstiftning har redan antagits i både lagtinget och i riksdagen. Lagtinget har åtagit sig att skjuta till sin del av stödfinansieringen, men den finska regeringen har fortfarande inte tagit sitt ansvar. Om den finska staten fullföljer sitt åtagande skulle över 60 procent av Ålands energibehov kunna tillfredsställas med grön energi.

Parisavtalet har högt ställda mål för att minska klimatutsläppen. Att använda alla tänkbara instrument för att sätta press på Finland att satsa på grön energi är inte bara bra för Åland. Det är åtgärd som är ämnad att se till att Parisavtalet fylls med konkret innehåll istället för att sluta som ytterligare en bunt brutna löften i en byrålåda. För klimatets skull.

Axel Jonsson

Peggy Eriksson

Ove Andersson

Lisa Gustavsson

Rolf Granlund

Jonny Landström

Medlemmar i styrelsen för Ålands Framtid