DELA

Med på strejk

Att som arbetande i en kvinnodominerad bransch gång på gång få höra att ”det är ett långsiktigt arbete” att ge lika lön för likvärdigt arbete börjar kännas ganska tröstlöst. Det internationella avtal (ILO konventionen) som Finland skall följa är nu 63 år(!) gammalt, och ändå pratas det om långsiktigt arbete, man kan väl tycka att 63 år är långt nog?

Det både sägs och skrivs från politikerhåll att det är så viktigt, och arbetsgrupper tillsätts, men vad görs egentligen? Hittills har det ju inte hänt något trots flera arbetsgrupper, vad är det som gör att vi nu skall tro på att denna arbetsgrupp skall lyckas?
Att Tehy nu försöker få arbetsgivaren att följa lagen och ge rättvisa löner kommer ju att gynna alla kvinnodominerade branscher småningom, man måste ju börja någonstans.

Dags för politiker att agera och inte bara prata. Krävs det en strejk för det så är jag med!
Sjukskötare på ÅHS