DELA

Med önskan om vind i seglen!

Ingen av oss har upplevt en liknande situation som dagens, inte heller Viking Line.

Resandet har minskat till följd av rådande pandemi. Personal har varit permitterad, färjor har legat stilla eller haft färre avgångar med anledning av få resande. Dagens situation med stängda gränser och karantän som dessutom varierar från vecka till vecka gör det givetvis svårt att planera för framtiden och är en utmaning särskilt för marknadsföringen.

Vi förstår alla att företaget lider förluster med anledning av dagens situation vilket har betydelse för likviditeten inom företaget och värdet på aktien. Permitteringarna har stor inverkan på samhällsekonomin men även på familjers privatekonomi med följder vi ännu inte sett slutet av.

Som intresseförening för aktieägarna i Viking Line har vi följt situationen på nära håll och kan inte annat än hoppas på att pandemin så småningom ger med sig. Vad vi erfarit har resandet i närområdena ökat vilket betyder att med ett bra koncept, flexibla lösningar och ett attraktivt utbud kan vi erbjuda intressanta upplevelser såväl ombord som i land.

Dagens svåra läge kan eventuellt vändas till något nytt och kreativt då dagens förhållande förändras vilket är nödvändigt för att hävda sig i konkurrensen.

Under rådande omständigheter var det givetvis ytterligare ett hårt slag mot rederiet då Amorella av ännu okänd anledning fick grundstötning i Föglö skärgård. Tack vare mångårig medveten satsning på sjösäkerhet kunde rådig ledning ombord sätta fartyget, passagerare och personal i säkerhet. Det är något rederiet ska vara stolt över och vi tacksamma för.

Aktieägarföreningen vill önska all personal ombord och i land samt ledning för företaget framgång och lagom mycket vind i seglen. Tillsammans värnar vi om våra kommunikationer vilka är avgörande för vårt samhälle.