DELA

Med jobben i fokus

Många arbetsplatser och företag i landet har flyttat utomlands. Arbetslösheten är stor. Många lever under fattigdomsgränsen. Finland är kraftigt skuldsatt. Allt färre kommer att försörja fler på grund av den demografiska utvecklingen. Huvudlösningen på alla dessa problem är jobben. När man har ett jobb stärks också självkänslan och man får möjligheter att utvecklas och att ta ansvar. Med ett jobb blir också vardagen och fritiden roligare.

Vägen
ut ur fattigdom, kampen mot arbetslösheten och lösningen på att komma tillrätta med de dåliga statsfinanserna är främst att få fram mer arbetsplatser och fler som jobbar. Det är jobben som skapar, finansierar och möjliggör vår välfärd, såsom vård, omsorg och skola.
Lösningen är inte att konkurrera mot länder som har väldigt billig arbetskraft. Vi ska konkurrera med framförallt kvalitet, kunskap och innovation. Därför är utbildning och forskning två viktiga områden. Dessutom måste vi arbeta för en ökad inflyttning av kvalificerad arbetskraft.

Företagsstöden
bör riktas till företag där arbetsplatserna lokaliseras i landet och där ökning av sysselsättningen är ett viktigt kriterium. Möjligheterna att jobba längre måste också förbättras. Ungas energi, nytänkande och kreativitet samt äldres kunskap och erfarenhet måste tillvaratas. Alla som kan arbeta ska ha rätt till ett jobb. Som anställd eller som företagare.

Förflyttningen
av skattetyngdpunkten bör flyttas från arbete och företagande till konsumtion och miljöskadande verksamhet. Det måste finnas drivkrafter för arbete så att det alltid är lönsamt att jobba och att starta eget. Ett exempel är att ta bort skatten på inkomster under fattigdomsgränsen.

Allt detta
är högaktuellt nu i riksdagsvalet och har delvis debatterats för lite här på Åland. Jag tycker att vi har två mycket kompetenta kandidater i Johan Ehn och Lennart Isaksson som är beredda att driva dessa frågor även i riksdagen för ett framgångsrikt Finland och Åland som kommer alla till nytta.
Petri Carlsson (M)