DELA

Med barnen i fokus!

Vi tycker inte att man ska upphöja systemet mer än människan eller karriären mer än småbarnsfamiljen, trots den relativt strikta arbetslinjen vi står för i övrigt. Den tid som småbarnsföräldrar satsar på sina egna barn är en investering för framtiden, både för familjen och för samhället.

Moderat Samling anser att individen och familjen vet bäst vad som är bra för den egna familjen och barnet. Därför har vi länge arbetat för större valfrihet för familjen. Till stora delar är det förbättrade hemvårdsstödet ett resultat av hårt arbete från vår sida. Givetvis tillsammans med våra regeringskollegor. Vi hade gärna också sett en förlängning så att det lagstadgade stödet ges för barn upp till fyra år, men man kan inte få allt i kompromisser. Trots allt finns ju fortfarande möjligheten för kommunerna att ge ännu bättre stöd.

Genom att höja hemvårdsstödet får fler möjlighet att använda det. Vi ger alltså familjer mer utrymme att själva välja hur omsorgen om de egna barnen ska se ut. Det är ju hur bra som helst!

Lagtingsgruppen

Moderat Samling för Åland