DELA

Måttet är rågat och nu vidtas inledande åtgärder

Det finns ett uttalat missnöje, som ingen kan ha missat, runt om på Åland när det gäller Ålandstrafikens regler, bokningar, väntetider, klisterlappar i bilfönstret med mera.

Nu beslutar regeringen att avsätta resurser för att inleda en översyn av verksamheten vid Ålandstrafiken. Hela verksamheten inklusive det digitala systemet, kundservice, bokningsregler, biljettförsäljningen samt pakethanteringen skall ses över. Målet är en i huvudsak digitaliserad verksamhet som med avsevärt förenklade regler skapa en bättre kundservice samtidigt som fartygskapaciteten utnyttjas så bra som möjligt. Även framtida förbättringar gällande avgångar och ankomster skall ske med kunskap genom de uppgifter som erhålls från ett modernt system.

Digitaliseringen har förutsättningar att ge oss ålänningar en utökad service inom många områden. Insatserna inom det åländska digitaliseringsområdet när det gäller det offentliga har som tidigare påpekats, halkat långt efter. Vi ser genom Digitaliseringsrådet som nuvarande regering sjösatte att vi genom att identifiera brister hittar digitala lösningar, där vi tidigare förlitade oss till papper&penna och gamla metoder. Kunskapen om behov kräver insamling av information, vilket nu kan åstadkommas med digitaliseringens hjälp. En vidarutveckling borde också ske inom många olika verksamheter såsom bland annat kollektivtrafiken på fasta Åland, för att utveckla även den. Sen har vi alla blanketter, intyg mm. Listan kan göras lång och nu kan vi istället korta ner listan.

Detta har förutsättningar att bli riktigt bra med en riktig genomgång av hela Ålandstrafikens verksamhet, något som jag efterfrågat flera gånger under denna mandatperiod.

Tålamod är viktigt inom det politiska och demokratiska samhället. Arbetet inleds under detta år men måste ges förutsättningar att slutföras och förverkligas med brådskande ordning.

Mikael Staffas

Liberal lagtingsledamot