DELA

Matroserna värda beundran

Ålands landskapsregerings agerande i fallet ms Skarven börjar likna en fars i en bananrepublik.
Befälhavarna och manskapet ombord på ms Skarven har hela tiden hävdat att det behövs fem mans besättning för att klara sina arbets- och säkerhetsrelaterade uppgifter ombord. En sjösäkerhetsövning har hållits ombord i Svinö på ms Skarven den 1 mars 2011 med fyra mans besättning ombord, vilket visade sig inte vara en lyckad övning.

Maskinchefen skulle enligt övningen ha omkommit om det hade varit verklighet. De lokala sjöfartinspektörerna på Åland har hela tiden sedan övningen hävdat att det behövs fem mans besättning ombord för att inte utsätta besättningen och passagerarna och lasten för onödiga risker. Avdelningschefen på trafiksäkerhetsverket Jukka Tuomaala hävdar att det är befälhavaren som avgör hur stor bemanning det skall finnas ombord och att man inte skall förlita sig enbart på det utfärdade bemanningsintyget.

Matroserna som nu tagit strid för sjösäkerheten och vägrat att arbeta ensamma ombord men ändå stått till arbetsgivarens förfogande enligt arbetstidsscheman som de inte vetat om de varit i laglig kraft eller inte, belönas nu med varningar för arbetsvägran. Matroserna vill inget hellre än att arbeta, men dock inte som en ensam matros ombord.
Landskapet har sedan trafikstarten använt sig av fem mans besättning fram till nu, då man plötsligt vill minska den. Inget har förändrats ut sjösäkerhetssynpunkt sedan trafikstarten som skulle föranleda en sådan ändring.

Även på en öka behövs det två mans besättning om det blåser hårt om man befinner sig nära hotfulla klippor och den börjar ta in vatten. En som öser och en som ror.
Tar man då bort den som öser kommer ökan troligtvis att börja ta in mer vatten och riskera att sjunka och krossas mot klipporna. Jag måste uttrycka min djupa beundran för matroserna och befälhavarna och de lokala sjöfartsinspektörerna som orkar stå upp för sjösäkerheten och inte vill riskera skärgårdsbornas, övriga passagerares och egna liv.
Henrik Lagerberg
ombudsman