DELA

Matbanken tackar

I perioder i livet kan det vara extra svårt att få ekonomin att gå ihop. Då kan Matbanken vara en trygghet.

Projekt Matbanken upprätthålls av Socialmissionen, Pingstkyrkan, Mariehamns församling och Rädda Barnen. Tillsammans lägger våra organisationer ner tid, energi och engagemang för en verksamhet som vi tror kan utgöra ett viktigt komplement till samhällets stödfunktioner. Men utan alla er som ställer upp frivilligt och jobbar skulle verksamheten stå stilla. Likaså skulle förutsättningarna för att kunna hjälpa vara små utan den goda vilja och det stöd som vi får från producenter, grossister och olika företag. Under hela året, men särskilt i juletid, kunde vi med glädje också konstatera att många företag, personalgrupper och enskilda valt att göra en ekonomisk donation till Matbanken .

Organisationerna bakom Matbanken vill genom denna lilla skrivelse tacka alla och envar som på något sätt bidragit till Matbanken under det år som gått! Vi hoppas att ni känner att ni varit och är delaktiga i en verksamhet som konkret kan underlätta och göra skillnad i människors vardag.
En liten bit in i det nya året ser vi med tillförsikt på verksamheten och året framför oss, men utan er är vi inget.
Ett stort varmt tack!
Styrgruppen för Matbanken