DELA

Måtar olämplig att leda ÅMHM

Makt korrumperar, säger Marcus Måtar (Obs) i en intervju i Ålands Radio. Så är det måhända. Ett tydligt exempel på det är Marcus Måtar själv i sin roll som styrelseordförande för Ålands miljö och hälsoskyddsmyndighet. Aldrig tidigare har jag hört talas om en ordförande som kastar beredningen åt sidan för att själv komma med förslag som bara han och majoritetsblockets representanter känner till. När socialdemokraternas representant då uttrycker sitt förtroende för myndighetschefens sakliga beredning är hon enligt Marcus Måtars vokabulär ”politisk”, ”nickedocka”, ”gummistämpel” och ”vänsterpopulist”.

Är det så en styrelse ska arbeta, och med den retoriken gentemot varann?

 

Enligt landskapslagen om myndighetens verksamhet står det klart och tydligt att:

-styrelsen avgör ärenden på föredragning av myndighetschefen.

-myndighetschefens ställföreträdare är föredragande när myndighetschefen är jävig. (2019/110)

-styrelseordförande har inte rätt att avfärda den föredragandes förslag och ersätta det med sitt eget.

Marcus Måtar påstår i radion att han är den enda som läst och förstått lagen, ingen annan kan någonting. Marcus Måtars agerande vid ett flertal möten är ett skolboksexempel på odemokratiskt förfarande som inte följer principer om god förvaltning.

Hans sätt att uttala sig om övriga styrelsemedlemmar som blivit utsedda till posten av Ålands landskapsregering, speglar ett bottenlöst förakt för andra människor och deras kunnande. Kicki Blomqvist (S) är en mycket saklig, resonlig och klok person som till vardags arbetar som systemspecialist inom det åländska näringslivet. Marcus Måtar har ingen rätt att uttala sig som han gör varken om henne eller någon annan.

 

Efter att ha följt ÅMHM under många år i olika roller kan jag nu se en myndighet som har en mycket kompetent myndighetschef i Susanne Perander, som har stort förtroende bland sin personal. Jag ser en myndighet som har ofantligt mycket jobb och alldeles för små resurser för att klara alla åtaganden. Styrelsen borde därför stöda myndigheten och arbeta för att de på bästa sätt kan utföra sitt arbete. Marcus Måtars eget förslag att i detta svåra läge än en gång utreda myndighetens effektivitet för 100 000 euro (senare neddraget till 50 000) är rent slöseri med tid och pengar.

Minister Annette Holmberg-Jansson som har ansvaret för ÅMHM vet mycket väl vad som är orsaken till konflikten mellan styrelse och myndighet. Det är uppenbart för alla. Problemet är ordförande Marcus Måtar som maktfullkomligt styr och ställer på ett sätt han inte har befogenheter till. Landskapsregeringen har tillsatt honom och måste därmed dra sina slutsatser att han inte är rätt person för uppdraget. Annars riskerar man arbetet vid ÅMHM som inte har råd att förlora sin mycket kunniga chef och duktiga personal.

CAMILLA GUNELL (S)