DELA

Måste vi verkligen shoppa också på långfredagen?

Landskapsregeringen avser utöka antalet helgdagar för butikernas öppethållning genom en ändring i affärstidslagen. I dag är butikerna stängda tre dagar om året; juldagen, långfredagen och påskdagen.

I Finland ändrade regeringen Sipilä affärstidslagen år 2016 och då ville även Ålands Näringsliv att Åland skulle följa efter riket och ge rätt till ökad öppethållning även här.

Under min tid som närings- och miljöminister fanns ett stort tryck på en ändring av lagen och frågan diskuterades. Jag ansåg att ökad öppethållning inte var i samklang med den Hållbarhetsagenda som landskapet hade gått in för, där Mål 7 betonar hållbara konsumtionsmönster. Ålands Natur och miljö ansåg detsamma i sitt utlåtande i frågan 2016. Ökad öppethållning betyder mer konsumtion, mer bilkörning och därmed ökade koldioxidutsläpp.

De anställda inom handeln gav sina synpunkter via servicefacket PAM och FFC. I dessa utlåtanden betonades vikten av samvaro med familjen och sammanhållna helger fria från arbete. Kvinnor är i majoritet inom minuthandeln. Under dessa helgdagar finns heller ingen ordnad barnomsorg, vilket försvårar arbete för exempelvis ensamförsörjare.

Med tanke på den akuta klimatsituation som råder, samt den stress och utmattning som breder ut sig i vårt samhälle, måste jag ställa frågan om en ändring av lagen verkligen är så viktig? Varför kan man inte freda dessa tre återstående kristna högtider från shopping och konsumtion? Vilken signal vill man skicka till sitt samhälle?

Tid för återhämtning, tid för gemenskap med familj och vänner är en ständig bristvara i vårt samhälle. Det är en viktig aspekt av den sociala hållbarheten i samhället.

Jag vill fråga landskapsregeringen: Hur respekterar man hållbarhetsagendan och klimatets akuta behov av förändrade konsumtionsmönster och minskade koldioxidutsläpp med en sådan åtgärd?

Hur ett parti som Hållbart initiativ kan gå med på detta är obegripligt. Risken för att regeringen tvättar sitt varumärke med Hållbart initiativ är uppenbar, så kallad ”Green Washing”. Så, HI, förklara gärna hur ökad affärstid ger Åland mer hållbara konsumtionsmönster.

Vi har självstyrelse på Åland för att kunna göra annorlunda än i riket och behöver inte följa de beslut som regeringen Sipilä tog, bestående av Centern, Samlingspartiet och Sannfinländarna. Vi kan använda självstyrelsen för att göra gott för våra medborgare, för miljön och klimatet. Använd den möjligheten!

CAMILLA GUNELL (S)

NÄRINGS- OCH MILJÖMINISTER 2015-2019