DELA

Måste alltid kostnaderna öka – hela tiden?

I ÅSUB:s senaste konjunkturrapport skriver de bland annat;
Att den åländska ekonomin är ur ett tillväxtperspektiv fortfarande inne i en utdragen nergångsperiod
Att tillväxtmässigt har vi ett förlorat årtionde bakom oss och
Att den privata konsumtionen och hushållens köpkraft stagnerar under året.

Det var just de här effekterna Ålands Framtids och Obs varnade för och motarbetade när 2014 års budget med kraftiga skatte- och avgiftshöjningar klubbades i stadsfullmäktige.
Vi argumenterade i fullmäktige för att inte lägga hela bördan på skattebetalarna och föreslog en kombination av att göra inbesparingar och höja endast kommunalskatten. Men för döva öron.
Alla Mariehamnare har väl vid det här laget sett effekterna av den nya fastighetsskatten på 0,3 procent och därtill 0,75 högre kommunalskatt samt höjda serviceavgifter; alltså mycket mindre pengarna kvar i plånböckerna.
Och i ÅSUB-barometern ser vi nu det konkreta resultatet av stadens politiska majoritets skattepolitik, att höja skatter och avgifter med närmare 4 miljoner från 2013 till 2014.

Naturligtvis torgförs det att nämnderna har tvingats spara men den enda stora nämnden som lyckats spara är bildningsnämnden.
Övriga nämnder ökar sina kostnader från 2013–2014 enligt nedan:
Stadsledningens kostnader ökar från 10,9 till 11,6 miljoner (9,4%),
Socialnämndens kostnader ökar från 27,7 till 28,5 miljoner (2,8%),
Bildningsnämndens kostnader minskade från18,9 till 18,7 miljoner (-0,9 %),
Infrastrukturnämndens kostnader ökar från 26,6 till 28,3 miljoner (6,4%)
De mindre kostnadskrävande nämnderna har marginell inverkan på kostnaderna.
Det vill säga, alla kostnadstunga nämnder, förutom Bildningsnämnden, har fått ökade anslag för 2014.

Från Ålands Framtids och Obs sida kommer vi att fortsätta jobba för att minska samhällsbyråkratin och därmed skatter och avgifter – utan att äventyra grundtryggheten.
Tre exempel som vi kommer att driva på är
1. att en utmanarrätt införs, d.v.s. att det ge möjligheter för privata initiativ att konkurrensutsätta offentlig service och tjänster
2. att effektivera inköpen av varor och tjänster (t.ex. konsult o juristtjänster) och
3. att staden ska gå ur MISE och jobba för en förenklad organisation som också ska kunna fungera på ett enkelt, rättvist och kostnadseffektiv sätt.
Dessa tre projekt skulle kunna spara mycket pengar i den privata plånboken.
Tom Forsbom
Rolf Granlund
Stig Grönlund
Bert Häggblom
Anders Holmberg
Birgitta Johansson
Axel Jonsson