DELA

Måste Åland få integrationslag?

Åland måste få en integrationslag. Detta är en plikt för landskapregeringen och det är deras ansvar. Insatserna måste ske i en demokratisk anda. Det är en plikt och vi kräver att vi alla kommer att leva upp till de regler och värderingar som gäller för det åländska samhället.
På Åland bör integration betraktas som en integrerad del av all verksamhet. Betydligt större fokus måste läggas på grundläggande områden som barn och ungdomar, utbildning fritid, tid kultur, pensionärer, med mindre fokus på projekt.

Vi måste leva upp till Ålands övergripande visioner som ett paradis för alla, där det kommer att finnas utrymme för mångfald. Integration bör vara vår styrka.
Det viktigaste målet med den har lagen bör vara att stärka sammanhållningen i samhället och se till att alla oavsett etnisk och kulturell bakgrund, kan delta som aktiav ålänningar med respekt för grundläggande demokratiska värderingar. Etniska minoriteter bör i själva verket har samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter som alla infödda ålänningarna.
Grundläggande demokratiska värderingar och regler i vårt åländska lagstiftning är av stor betydelse för integrationspolitiken, eftersom de kommer att utgöra grunden för vår demokratiska samhällsstruktur. Varje ålänning måste respektera dessa värderingar och lagar som är ”lika rättigheter, demokratiska beslutsprocesser, religionsfrihet, yttrandefrihet och respekt för personlig frihet”.

Förutom de grundläggande värderingarna ska Åland fungera med en uppsättning värderingar om trovärdighet, respekt och engagemang. Dessa tre värden måste också gälla i integrationspolitiken.
Det borde vara målet för den lag vi behöver. Och som något nytt, bör lagen integreras överallt och på alla nivåer i samhället.
Detta bör vara den viktigaste linjen, som bland annat innebär att vi kommer att fokusera på integration när ändringar görs eller nya strategier utarbetas i våra öar.
Integration bör därför vara en central punkt för alla arbetsgivare och medarbetare på alla nivåer, som AMS, sjukhus etc. Dessutom bör den nya integrationslagen se till att det i framtiden kommer att bli obligatoriskt att involvera ålänningarna i alla större beslut med bättre resultat för samhället.

Speciella tjänster tror jag kan blir bra i integrationslagen Olika grupper har olika behov och i praktiken måste vi i vissa fall erbjuda olika tjänster till olika ålänningar. För hur det ytterst är lämpligt att i praktiken att utforma sådana tjänster behövs en dialog med berörda inblandade personer..
Under de kommande åren måste Åland hitta ett sätt att uppfylla dessa mål jag nämnde ovan, och integrationspolitik måste övervägas på tre områden ”antidiskriminering, utbildning och sysselsättning”.
Benn Haidari ( Lib )