DELA

Massor av finnar vill lära sig yrkessvenska

Att ett språk får en svagare ställning i samhället beror på flera parallellt inverkande faktorer.
Finlandssvenskan i mig vill notera att i mina släktled har svenskan praktiskt taget försvunnit, rekordsnabbt under några få decennier. Och då gäller det en betydligt större ort än vad hela Åland är. Finnen i mig vill notera att finnarna har fått kämpa så hårt för rätten att använda sitt språk att det inte finns någon djupare och ärlig vilja hos det offentliga Finland att främja något svenskt i landet.
Språkläraren i mig vet berätta att det finns massor av finnar som vill lära sig yrkessvenska. Men att de skulle tillåta någon förändring i landets språkstruktur, aldrig! Till mina lärarerfarenheter hör också att engelskan är en hjälpreda i många sammanhang, men att även engelskan lider av ”bad english” vilket särskilt noterats både i Storbritannien och en lång rad internationella seminarier. Senast reagerade Sverige mot engelskans intrång i samhällets olika funktioner.
Därför ska inte heller det offentliga Åland dagdrömma på eller om något språk, utan på ett bestämt sätt övervaka läget. Personliga kontakter och kundservicesituationer är en annan sak.
Merja Renvall
Obunden lagtingskandidat