DELA

Marstad – värnar om trivsamt boende?

Har följt med situationen för några bekanta som hyr lägenhet av Marstad, ägt av Mariehamns stad. Marstad har ett stort antal lägenheter runtom i Mariehamn och vill att hyresgästerna representerar alla skikt i samhället, vilket även tenderar vara fallet. Problemet är att när hyresgäster klagar på grillning eller konstant rökande på balkongerna, högljudda grannar och så vidare så ringer Marstad vederbörande eller sätter upp en lapp men sedan händer inget mer. Ingen uppföljning av problemen eller andra åtgärder. Hyresgästen uppmanas mer eller mindre att själv lösa problemet. Detta leder till att skötsamma hyresgäster ser sig tvungna att flytta då de som stör får fortsätta, till och med är det så att hyresgäster inte ens kontaktar Marstad då de vet att inget händer. Vad anser Mariehamns stad om detta?

”HELENA”

MARSTAD SVARAR:

Mariehamns stads styrning av Marstad regleras via stadens ägardirektiv till bolaget. Marstad följer en rutin för hantering av problematiska hyresgäster och dispyter hyresgäster emellan. I första hand uppmanas hyresgästerna till dialog samt kontakt med kontoret för att lösa eventuella problem. Vid störningar som sker utanför kontorstid uppmanas hyresgästerna att kontakta bolagets störningsjour. Marstad värnar om ett tryggt och säkert boende. Under år 2018 antog bolaget programmet för Huskurage enligt den svenska modellen med syfte att skapa en tryggare boendemiljö. Hyreslagen för landskapet Åland reglerar hyresförhållandet och varje år förverkas ett antal hyresrätter hos Marstad på grund av obetalda hyror och störningar genom dom i Ålands tingsrätt.

JAN BLOMQVIST

vd Fastighets Ab Marstad