DELA

Marstad och bostäderna

Marstad är aktuellt i en insändare från Igge H. Han menar att Marstad borde bygga fler lägenheter och att det skulle leda till fler moderna tvåor till rimliga hyror.

Efter en tid i Marstads styrelse har jag sett att det inte är kostnadseffektivt byggande utan snarare förmånlig finansiering som hållit hyrorna i Marstad på nuvarande nivå.

Ett kostnadseffektivt byggande grundläggs inte av att favorisera en enskild aktör. Det är stadsplanen som styr kostnaderna. De faktorer som påverkar byggkostnaderna och hyrorna är vånings- och exploateringstal, extravaganta utformningar, en kostnadsdrivande faktor och bilplatser, framför allt i centrum.

Två viktiga faktorer som påverkar byggkostnaderna är dessutom konkurrens och repetition. SABO, en svensk innehållande såväl kommunala som kommersiella aktörer på bostadsmarknaden har nyligen tagit fram ett typhus där kostnadsmålsättningen är 13.000 SEK/kvm boyta exklusive tomt och grundläggning under källargolv. Det är ett punkthus i åtta våningar.

Skulle Marstads senaste hus byggts till de kostnaderna så hade hyrorna legat ca 2 euro lägre per kvm än i dag. Alltså, högre hus = lägre hyra.

Enkla förklaringar är att taket på ett hus, hissar, grundläggning mm räcker till fler lägenheter och våningar. En hiss kan kosta 120.000 euro. Har vi ett trevåningshus med fyra lägenheter per plan blir hisskostnaden per bostad 120.000/8 = 15.000 euro per lägenhet. Med åtta våningar är kostnaden 120.000 /28 = 4.300 euro per lägenhet. (inga lägenheter i bottenplan).

En bilplats under mark kostar c:a 24.000 euro. Utanför centrum krävs en bilplats per lägenhet. För en 40 kvm lägenhet fördyrar bilplatsen med c:a 600 euro/kvm! För en person utan bil är det bortkastat. Fler boende utan bil skulle också ge diskussionen om kollektivtrafik en bättre verklighetsförankring.

Om byggrätten på en tomt fördubblas halveras kostnaden per kvm boyta. Konkurrens håller också ett tryck nedåt på byggmarknadens marginaler. Dessutom är ett större hus billigare i drift än ett litet hus, det är lättare att ha koll på energi mm. vilket påverkar hyran neråt. Bygger vi fler likadana hus minskar planerings- och projekteringskostnaderna, likaså effektiveras produktionen.

Vi borde förenas i en ambition att ha en stadsplanering som ger lägre boendekostnader, alla måste bo och lägre boendekostnader är till glädje för alla.

Lennart Isaksson (MSM)