DELA

Marknadskrafterna styr fel

Med hänvisning till ledaren av Nina Fellman den 21/2 i Nya Åland vill jag framföra följande.
För det första är det ju positivt att ledaren behandlar en händelse som sker på samma ort som Nina Fellman kallade ”vid avgrundens avgrund”, när hon skrev om Eckerö Hallen härom året.
Nina Fellmans ledare brukar till största delen innehålla antydningar om att vi som trots allt bor här ute i ”avgrundens avgrund” inte förstår vårt bästa utan fortfarande tycker att en del av samhällsservicen borde kunna vara kvar ute på landsbygden.

I ett otal ledare har åtminstone jag tolkat budskapet att alla små kommuner borde försvinna och centraliseras till något större för att effektivisera samhällsservicen.
”Utvecklingen i Eckerö har under de senaste 20 åren varit klart negativ” står det i ledaren.

Fel. Enligt min åsikt är det de senaste 5-6 åren som utvecklingen varit negativ. Åren före hade vi utveckling i kommunen, med bland annat följande satsningar och investeringar:
Ålands jakt och fiskemuseum, Eckerö-hallen, Solgården (äldreboende), tillbyggnad Berghamns kaj, samt Eckerö kommuns industriområde.

Efter dessa satsningar har följande skett:
Det började med att det samhällsägda postkontoret försvann från Post- och tullhuset. Efter att ha haft fyra lokala bankkontor samt en uttagsautomat försvann alla från orten.
Vi hade en lanthandelsaffär som gick i konkurs. Eckerö Golfbana blev nedlagd och upphörde. Österängens stug- och hotellanläggning upphörde.
Nordin´s har lämnat in konkursansökan.
Detta har hänt de senaste åren och det kan man nog kalla en negativ utveckling.

”Vems är felet när saker förändras”, skriver Nina Fellman.
Dessa anläggningar var inte bara för lokalbefolkningen utan till stor del beroende av besökare utifrån, för att få lönsamhet i verksamheterna.
Man får väl förmoda att det är marknadskrafterna som styrt denna utveckling som för Eckerö kommun går i fel riktning. Vems felet är att det går så, innehåller nog flera faktorer än vad ortsbefolkningen kan påverka.

Man kan väl spekulera i att följande har påverkat utvecklingen = färre turister i rörelse i kommunen under sommaren. Bankernas försvinnande har ju inte heller varit till fördel för ett levande landsbygd.
Med denna utveckling som förebild som troligen har skett på marknadskrafternas villkor är det väl inte så svårt att förstå att åtminstone en del av oss här på landet har åsikter om hur vår samhällsservice skall se ut i framtiden.

Därför vore det mycket intressant för min del och säkert också för en del andra att Nina Fellman skulle ägna en ledare åt att beskriva hur Eckerö kommun enligt hennes önskeframtidsscenario ser ut om cirka 10 år när det gäller det dagliga och andra livsviktiga servicepunkter och var de är placerade.
Eckerö den 21/2-14
S-E C

P.S.
Anläggningen där Nordin`s verkade har inte gått i konkurs och man kan fortfarande tanka bensin och diesel.(automat) D.S.

Poängen och problemet är väl precis det som S-E C beskriver; att det inte spelar någon roll vad man vill. Om ekonomin inte tillåter att man fortsätter så får man lägga ner. Bankerna stängde sina kontor för att de kostade mer än de smakade. Företag som går i konkurs gör det för att ekonomin inte går runt, inte för att de vill. Allt detta påverkar kommunen negativt, tills man inte längre har råd att upprätthålla den lagstadgade service man måste ha. Personligen skulle jag gärna se 16 kommuner på Åland om jag trodde att det var ekonomiskt möjligt. Det tror jag inte. Därför måste man tänka på samarbetsformer och -strukturer som kan garantera service oberoende av kommunens storlek eller namn.
Nina Fellman