DELA

Marknadsför kollektivt resande!

måndagsmorgonen valde jag att ta stadsbussen till jobbet. Det var halt och bilen var igenfrusen. Röde Orms avgiftsfria fiskrensbuss kom, någon minut försenad, till min hållplats. Förseningen föreföll högst naturlig när jag såg hur fullt det var ombord. Under min ca tio minuter långa resa till centrum räknade jag till 59 passagerare: äldre som skulle till sjukhuset, gymnasieungdomar, pappor som åkte med barn till dagis, tjänstemän som gick av vid arbetsplatser vid Itiden och förstås några som mig som skulle till arbeten i centrum.

I debatten om stadsbussen sägs ibland att bussarna går tomma, men den fråga jag ställde mig i måndags morse är snarast: Hur många bilar skulle varit alternativet för att transportera alla dessa människor?

Det finns risk för att trafiken med personbil kommer att öka med nya bostadsområden och etablering av handel utanför staden. Detta måste lyftas fram när vi stadspolitiker ska diskutera budgeten för nästa år. Busstrafiken bör förbättras och staden måste ta initiativ till ett utvecklat samarbete med grannkommunerna för att erbjuda alternativ till bilåkandet. Jag anser att kollektivtrafikens omfattning inte ska minskas eller avgiftsbeläggas utan snarare marknadsföras mera, något som rimmar väl med det mätbara mål om hållbar utveckling som fullmäktige antagit under året.

Detta ska ses som ett komplement till att bygga ut ännu bättre leder för den lätta trafiken. Jag cyklar helst till jobbet, men inte gärna i det här vinterväglaget. Jag är ledsen, fullmäktigeledamot Axel Jonsson (ÅF), men den skaderisken är jag inte villig att ta.
Anders Hallbäck (S)
Ersättare i stadsstyrelsen