DELA

Marknadsekonomi och äganderätt

Tidningen Ålands ledarskribenter Daniel Dahlén och Henrik Herlin har i några ledare på ett ideologiskt bra sätt beskrivit grunderna till varför vi här på Åland och i Norden har möjligheter att fördela välfärd i form av skola, sjukvård, barn- och äldreomsorg, med mera. Klassisk höger eller borgerlig politik med andra ord.

Frågorna har belysts i olika perspektiv och är bra som motvikt till Nya Ålands ideologiska inriktning. På så sätt har vi fått en tydligare och mer balanserad opinionsbildning på Åland.

Naturligtvis passade detta inte vänsterns chefsideolog Nina Fellman som i insändarform är kvick med att förminska och förlöjliga dessa ledarskribenter genom att påstå att de är naiva, tror på en verklighet som kan beskrivas 50-tal och att saker som samhällsplanering kan beskrivas som lyx.

Vidare klistrar hon på ledarsidan och dess skribenter olika epitetet som barnslig libertarianism och konservatism när ledarskribenterna de facto enbart har lyft fram hur viktig äganderätten och marknadsekonomi är för att skapa resurser till vår välfärd.

Historiskt så är det en stark äganderätt och marknadsekonomi som skapat förutsättningar för välfärd över hela västvärlden och inte minst i Norden. Motsatsen i vänsterstyrda samhällsbyggen har skapat korruption, fattigdom, miljöförstörelse och väldigt mänskligt lidande.

Genom att det finns riskvilliga entreprenörer och ägare av olika former av kapital så skapas företag med arbetsplatser och vinster. Det är tack vare dessa vi har en välfärd att fördela till skola, sjukvård, barn- och äldreomsorg mm. Därför behövs mer höger/borgerlig moderat politik och mindre vänsterpolitik.

Till sist vill jag bemöta Nina Fellmans påstående om att privat ägande som ”Herlin beskriver det helt skulle omöjliggöra all planering och byggande”. I Jomala har senaste 15 åren nästan all planering och byggande utgått från privat ägande på ägarnas initiativ i samarbete och överenskommelser med kommunen.

Undertecknad menar att detta är framgångsvägen framom samhällets detaljstyrning av markägarnas egendom.

JÖRGEN STRAND (MSÅ)