DELA

Märkligt om fiskodling

Vid Centerns valmöte på Brändö senaste söndag konstaterade Landskapsregeringensledamot Veronica Thörnroos på en direkt fråga att fiskodlingarna skall flyttas upp på land.En åtgärd som alla med kännedom om branschen vet att skulle innebära slutet för fiskodlingen på Åland.Tekniken för landbaserade odlingar finns möjligen men kostnaderna är enorma.I realiteten innebär det så stora investeringar att man inte skulle producera fisken till ett pris som ligger i nivå med världsmarknadspriset på lax. I de stora producentländerna Norge, Chile och Skottland sker odlingen i det öppna havet.
Det är också världsmarknadspriset som bestämmer priset på regnbågslax i Finland eftersom EU inte numera tillämpar tullar för lax som exempelvis kommer från Norge därifrån det sker kontinuerlig import.

Som situationen är för närvarande, då vi kan producera i det öppna vattnet är vi konkurrenskraftiga. Thörnroos torde vara medveten om att fiskodling är en av de få näringar som i stor skala kan bedrivas lönsamt i skärgården och därför är av väsentlig betydelse. Att vi har en representant som är beredd att omöjliggöra fiskodling är självfallet möjligt men jag finner det märkligt.
Olof Öström
Brändö