DELA

Märkligt angrepp på lantrådet

Vid oppositionens samlade angrepp på lantrådet Veronica Thörnroos (C) vid veckans frågestund i lagtinget, ifrågasatte Nina Fellman (S) till och med lantrådets försvar av Ålands position i förhållande till Helsingfors.

Upphovet till S-kritiken är att lantrådet på ett tydligt sätt markerat att Åland inte kan acceptera att självstyrelsen sätts ur spel till följd av ensidiga beslut i Helsingfors. Faktum är att vi från åländsk sida varit oerhört förstående för den svåra sits Marin-regeringen befunnit sig i sedan mars månad.

Det har av naturliga skäl känts angeläget att hela tiden hålla i fokus att vi alla har ett gemensamt ansvar för att bekämpa pandemin och därmed minska mänskligt lidande, både på och utanför Åland.

I motsatts till en oppositionspolitiker kan dock inte Ålands regering stillatigande se på när enskilda ministerier i Helsingfors, trots våra upprepade påpekanden, gång efter annan brister i sin hantering av självstyrelsen. Vi måste från åländsk sida göra allt för att säkerställa att det även i fortsättningen stiftas lagar i Helsingfors som beaktar både Ålands behov och särställning.

Ålänningarna kan vara fullt trygga i att den sittande regeringen kommer att stå upp för självstyrelsen i alla lägen. Vi är diplomatiska i det muntliga umgänget med finska ministrar och statssekreterare men kommer aldrig att på socialdemokratiskt manér bara vända andra kinden till när självstyrelsen akterseglas.

HARRY JANSSON (C)

VICELANTRÅD MED ANSVAR FÖR

SJÄLVSTYRELSEPOLITISKA FRÅGOR