DELA

Märkligt agerande kring Edlagården

Efter en rätt lång diskussion beslöt stadsfullmäktige (fmge) den 28 oktober 2014 att sälja Edlagården till högstbjudande. Socialförvaltningens förslag var att fastighetsbolaget Marstad skulle köpa fastigheten så att man i fortsättningen skulle beredas möjlighet att ha äldreboende där. Beslutet fattades med en knapp majoritet, 14-13. De liberala och socialdemokratiska ledamöterna röstade mot försäljningen. Undertecknad reserverade sig mot beslutet.

Med anledning av en del öppna frågor, exempelvis hur detta skulle påverka de boende och deras livssituation, lämnade jag in en motion den 16 december 2014. Då hade inte stadens förvaltning ännu vidtagit några som helst åtgärder för att sälja fastigheten.

Motionen behandlades i stadsstyrelsen den 15 januari 2015 och remitterades till stadsledningen före beredning. Ordningen är att den sen återkommer till stadsstyrelsen som bereder ärendet för stadsfullmäktige som i sin tur fattar beslut i ärendet. Så brukar det gå till och så bör det gå till.

Men inte denna gång.

Nu är Edlagården till försäljning. Jo, det finns ett beslut om detta men det finns även en motion som önskar få svar samt ett stadsstyrelsebeslut om att motionens frågor skall beredas.

Hur kan det gå till på detta sätt? Så himla snabbt är det väl inte med att verkställa en försäljning? I detta fall har det skapat den oro som befarades.

Sune Alén, liberal stadsfullmäktigeledamot