DELA

Märkliga tongångar kring kommunreformen

Jag vill ta med er på en resa tillbaka till våren och sommaren 2015. En resa till en tid då tvångslagstiftning och behov av förändring på det kommunala planet stod på agendan minst lika tydligt som nu. Resan gör vi med hjälp av några citat av dåvarande vice lantrådet och kollegan Roger Nordlund, då med ansvar för förslaget till det som populärt kallats tvångslagstiftning för skapandet av kommunernas socialtjänst, KST:

Ålands Radio , 24 februari 2015;

”Alla bör se till individens bästa och inte diskutera vilken kommun som ekonomiskt vinner eller förlorar mest.”

Ålands Radio , 7 april 2015;

”Landskapet får gå in och ta en tydligare ledarroll, trots att det handlar om kommunal behörighet.”

Plenum Ålands Lagting , 1 juni 2015;

”När det gäller KST och socialvården på Åland måste vi ta ett större grepp, lyfta blicken och se helheten för att kunna använda både de ekonomiska resurserna och de mänskliga resurserna som finns på ett så klokt sätt som möjligt.”

”Det finns ingen prestige från landskapsregeringens sida att det ska vara exakt så som vi föreslår i vår grundläggande lagstiftning men däremot att syftet måste uppnås för hela Åland.”

”Jag är helt övertygad om att ska vi kunna bibehålla välfärden i vårt samhälle på Åland, med den demografiska förändring som vi har framför oss måste vi se till att mera resurser kan allokeras, mera resurser måste kunna föras över till den sociala sidan, till äldreomsorgen och mindre pengar ska användas för administration och den typen av arbete. Vi måste absolut bli mera rationella på det området.”

Visst var det kloka ord som yttrades av dåvarande vice lantrådet Roger Nordlund. Tyvärr verkar det ha hänt något sedan dessa ord uttalades. Nu talar samme kollega Nordlund om att det finns en ny ”åländsk demokratisk allians”, troligen bestående av Centern, Åländsk Demokrati, Obunden Samling och Ålands Framtid, som tydligen enligt Nordlund ska var ett demokratiskt alternativ till bland annat mig och mitt parti.

Jag tycker det är ledsamt att en person som jag sett som en ansvarstagande, lösningsfokuserad och resonerande statsman tar till den typen av populistiska tjuvnyp som på intet sätt kan leda till något konstruktivt. Tala om att dela och splittra, tala om att riva upp sår.

För mig blir det märkligt att min vilja att se till individens bästa genom förslaget om en ny kommunstruktur är mindre demokratiskt än när Roger Nordlund och centern ville och vill genomföra KST med tvångslagstiftning.

För mig blir det märkligt att min och mitt partis vilja att på landskapsnivå vara med och ta en tydligare ledarroll genom att understöda förslaget om en ny kommunstruktur är mer odemokratisk än när Roger Nordlund och jag tillsammans ville göra det samma genom att genomföra KST med tvångslagstiftning.

För mig blir det märkligt, och olustigt, att min strävan att nå syftet om att säkra framtidens kommunala service för hela Åland är mer odemokratisk än när centern nu och 2015 vill och ville göra det samma genom att genomföra KST med tvångslagstiftning.

Slutligen blir det märkligt och helt oförståeligt att jag, mitt parti, centern och Roger Nordlund 2015 kunde tala för att mera resurser skulle allokeras och föras över till barn, äldre och socialt utsatta från övergripande administration genom tvångslagstiftning likt KST men att när jag, mitt parti och nuvarande regering gör det samma genom att stöda en förändring av kommunstrukturen på Åland då är vi inte en del av en demokratisk allians utan något annat.

Jag har aktivt och ärligt, bjudit in kollegerna i lagtinget till en öppen och ärlig diskussion kring alternativ om hur vi aktivt, lösningsfokuserat och med hela Åland för ögonen möter framtidens utmaningar. En diskussion som skulle syfta till att konstruktivt syna alternativ, förfina metoder och hitta möjliga gemensamma linjer. Svaret blev alltså att jag, för att jag står upp för ett förslag som, i demokratisk ordning, ska underställas lagtinget för beslut, alltså i lagtinget vårt folkvalda parlament som valts i öppna, fria och demokratiska val, inte kvalar in i ”den demokratiska allians” som Nordlund ser framför sig att han, Centern och bland annat Åländsk Demokrati ska bilda efter nästa val.

Nå då är det väl så, men för mig blir det märkligt, mycket märkligt!

 

Först vill jag tacka dig Johan Ehn att du så tydligt och pedagogiskt visar att det var jag som finansminister som gjorde huvudjobbet med Kommunernas socialtjänst i den förra landskapsregeringen. När det gäller jämförelsen mellan KST och Kommunstrukturreformen så har du rätt i att det också i KST finns tvingande lagstiftning om inte kommunerna inom en viss tid verkställde reformen, men vi valde att ge kommunerna mera tid som de önskade, och nu har också nuvarande landskapsregering gett mera tid till kommunerna. Dessutom anser jag dem inte jämförbara, jo på det principiella planet, men inte när det gäller de praktiska konsekvenserna av respektive reform. Syftet med KST är att trygga alla ålänningars lika rätt till likvärdig service inom fyra små, men viktiga specialområden. Kommunstrukturreformen syftar till att omdana/förändra hela den kommunala sektorn på Åland, exklusive Mariehamn. Att göra det med tvingande lagstiftning, mot innevånarnas vilja i de berörda kommunerna är enligt min åsikt inte att visa respekt för den kommunala självstyrelsen och dess demokratiskt valda fullmäktigen och kommuninnevånarna.

Inom Centern reagerar vi lika starkt när den kommunala självstyrelsen blir överkörd på Åland av landskapsregeringen som när den finska regeringen inte respekterar den åländska självstyrelsen.

En grundläggande förutsättning för att en förändringsprocess skall bli lyckad är att de som berörs samverkar och har en positiv grundinställning. Så är inte fallet nu med kommunstrukturreformen. Inom centern har vi hela tiden varit tydliga med att vår medverkan bygger på att reformprocessen skall vara frivillig och genomförandet skall ha en realistisk tidtabell.

En sak som jag inte förstår Johan är när du säger att du sträckt ut handen till oppositionen. Vi har nu debatterat reformen fyra dagar i lagtinget. Från både Centerns och ÅFs sida har vi lagt fram flera olika handlingsalternativ och kompromissförslag. Bland annat har Brage Eklund föreslagit att lagen skulle sättas i kraft först efter valet för att väljarna skulle få säga sitt. Du har däremot inte rört dig en millimeter under de här fyra dagarna i diskussionen och inte i något annat sammanhang heller.

Sedan vill jag vara väldigt tydlig med en sak. Jag märker att du och dina regeringskollegor så gärna vill räkna in Åländsk Demokrati i en eventuell framtida demokratisk allians. Så kommer aldrig att bli fallet. Centern står för ett öppet och demokratiskt samhälle och respekterar alla människors lika värde. Det som bekymrar mig är däremot att en politik som använder tvångslagstiftning som arbetsmetod skapar vanmakt och frustration hos många människor och därigenom göder politikerförakt och sådana rörelser som Åländsk Demokrati. Den senaste gallupen som gav ÅD två mandat bör stämma till eftertanke.

Nu är det sommaruppehåll i Lagtinget. Jag hoppas att du Johan, och dina kolleger, tar er tid att åka ut på landsbygden och till skärgården och pratar med människorna som lever där. Till exempel förre FS och stadspolitikern Johan Rothberg, som numera är bosatt på Kökar, kan det vara värdefullt att prata med. Kommunstrukturreformen ser väldigt olika ut beroende på vilket perspektiv man väljer att se på den utifrån.