DELA

Märkliga svarsmöjligheter om bussen

Vi kandidater i stadsvalet har fått svara på frågor på kommunalval.nu som väljarna kan jämföra sina egna åsikter med. I frågan om stadsbussen saknades dock det svarsalternativ som är klokast – nämligen en avgiftsfri stadsbuss som finansieras både av Mariehamn OCH av landskapet.

Att landskapet inte stödjer kollektivtrafiken i staden med en enda cent är felaktigt. Det har jag påpekat i vårt arbete i landskapsregeringens kollektivtrafikutredning och det har framhållits av fullmäktige och stadsstyrelse. Ändå har landskapet visat kalla handen.

Att frågeställarna har missat denna diskussion är olyckligt. Det fanns däremot ett svarsalternativ om bussen som hette ”avskaffas”. Märkligt, med tanke på att det måste vara väldigt få som tycker att bussen inte alls ska finnas.

Anders Hallbäck (S)