DELA

Märklig situation för trafikanterna

En hastighetssänkning från 50 km/h till 40 km/h resulterar i realiteten till en medelhastighetssänkning på någon enstaka km/h.
Hastighetsbestämmelserna respekteras mer om man har lite större skillnad i hastighetsnivån, till exempel 50 km/h och 30 km/h och att den lägre hastigheten finns där det finns starka vägande skäl för att ha en lägre hastighet, till exempel nära daghem och skolor eller på särskilt olycksdrabbade vägavsnitt.

På många gator i staden motiveras man ändå till att hålla 40 km/h på grund av vägens utformning och av omgivningen. På andra gator, till exempel utfarterna, finns inget skäl att ha en så låg hastighet som 40 km/h.
De trafikanter som idag kör för fort kommer även i fortsättningen att göra det. Man kommer inte åt det problemet genom att ta bort 50 km/h.

I tekniska nämndens beredning framgår att 40 km/h på vissa gator tidigare kommit till genom kompromiss. Kompromisser om hastighetsbestämmelser resulterar bara i en märklig situation för trafikanterna.
Nej, ta och ändra beslutet och ta bort 40 km/h i hela staden.
Petri Carlsson (fs)
Anthonio Salminen (fs)