DELA

Märklig dom i tingsrätten

Nordea har friats och Carlsson får ta kapitalförlusten och stå för de oskäligt höga advokatkostnaderna.
Nordea har aktivt marknadsfört och sålt en synnerligen komplicerad investeringsprodukt på enspråkigt svenska Åland utan ett godkänt, svenskspråkigt prospekt. Finansinspektionen har aldrig fått något prospekt på svenska för godkännande. Lagligt?

Varken i Sverige eller Norge godkändes Mermaid-produkterna. De ansågs vara alltför komplicerade.
CDO står för Collateralized Debt Obligation. Enligt Webster Englis Dictionary betyder Collateralized ”secured”, ”guaranteed”, dvs ”säkrat”,”garanterat”. Kollateral = säkerhet för lån.
Tala om missvisande marknadsföring.
Om jag köper en bil med 3 års garanti, kan garantin då upphöra om det blir kris i bilbranschen? Troligen, enligt tingsrätten.

Hundratals rättsfall angående CDO pågår runtom i världen. I nästan samtliga fall talas det om ”fraud” från bankernas sida. Bankerna anklagas för bedrägeri.
Bonusgirigheten har inga gränser.
Fortsättning lär följa.

Förvånad