DELA

Märklig debatt i lagtinget

De som lyssnade på debatten om finlandskabeln i lagtinget måste ha upplevt debatten som märklig. Man pratade om dessa 105 miljoner som om det var 105 tusen euro. Är det verkligen så här lättvindigt man i regeringen och lagtinget hanterar samhällets medel?

Finansministern säger att han på basen av en avbruten offertrunda 2010 antar att kabeln till Finland blir 20 miljoner billigare än 125 miljoner som är kraftnät Ålands kalkyl. Hur kan detta vara möjligt – och hur saklig grund har finansminister Perämaa för sitt påstående?
Landskapets projekt bli i regel 10-20 procent dyrare än vad lagtinget initialt beslutar. När projekten sedan kommer igång så går de inte att stoppa. Denna gång har lagtinget inte råd att fatta ett dåligt underbyggt beslut.
Beslutet att remittera kabelinvesteringen till Finansutskottet och att det blir ett öppet hörande är positivt.
Det vilar ett stort ansvar på finansutskottets ordförande Jan-Erik Mattsson att se till att denna för Åland jätteinvestering belyses så att alla tänkbara alternativ jämförs.
Rolf Granlund
Tomas Sundberg
Ålands Framtid